Projekt Erasmus+ (KA107) - rekrutacja dla pracowników UMCS

Trwa proces przyjmowania wniosków pracowników UMCS na realizację wyjazdów zagranicznych w partnerskich uczelniach w celach prowadzenia zajęć dydaktycznych lub w celach szkoleniowych w projekcie Erasmus+ KA107 mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego z krajami partnerskimi w roku 2019/2020.

Warunki dla kandydatów:

  1. Kandydat musi być pracownikiem UMCS zatrudnionym na umowę o pracę
  2. Wyjazd powinien być powiązany z zakresem pracy etatowej pracownika lub pełnieniem funkcji na UMCS
  3. Kandydat musi spełniać wymagania dotyczące odpowiedniej znajomości języka obcego.
  4. Pobyt za granicą musi trwać przez okres 5 dni roboczych, nieprzerwany przez dni świąteczne lub dni wolne od pracy

Szczegółowe informacje

Zgłoszenia proszę składać do Biura ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych, DS. Grześ, ul. Langiewicza 24, pok. 12 lub przesłać skan podpisanego wniosku na adres e-mail: ryszard.straszynski@umcs.pl w terminie do dn. 12.12.2019 r.

    Aktualności

    Data dodania
    3 grudnia 2019