Międzynarodowa mobilność z krajami partnerskimi Programu Erasmus (KA107)

W ramach poszczególnych projektów Erasmus+ Akcji 1-07 programu Erasmus+ mobilność edukacyjna w szkolnictwie wyższym możliwe jest finansowanie z funduszy programu krótkich wyjazdów zagranicznych pracowników UMCS, w celach prowadzenia zajęć lub w celach szkoleniowych w ramach projektów wymian z uczelniami w tzw. krajach partnerskich Programu, tj. do krajów innych niż europejskie kraje Programu Erasmus.

Projekty realizowane w ramach tej Akcji (KA107) określają szczegółowo rodzaje i czas trwania mobilności, uczelnie zagraniczne i kraje, do których wyjazdy mogą być finansowane ze środków Programu w ramach poszczególnych projektów KA107. Nabór wniosków na wyjazdy w ramach projektów KA107 odbywa się w oddzielnych procedurach ogłaszanych przez Biuro Programu Erasmus na UMCS.

Kontakt:
Biuro Programu Erasmus
Biuro ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, UMCS
DS Grześ, ul. Langiewicza 24, pok.12, 20-035 Lublin
tel. +48 (81) 537 5218

 

UWAGA: Rekrutacja pracowników ogłoszona w załączniku zostaje przedłużona dla pozycji nr 1. (wyjazd do HSE- Petersburg) do dn. 10.01.2020 r.

Załączniki