Powołanie dr hab. Teresy Bednarczyk, prof. UMCS na członka Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym w kadencji 2023-2026

Serdecznie gratulujemy Pani dr hab. Teresie H. Bednarczyk, prof. UMCS z Katedry Ubezpieczeń i Inwestycji powołania na członka Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym w kadencji 2023-2026.

Doradczy Komitet Naukowy jest organem doradczym Rzecznika Finansowego w sprawach z zakresu ochrony klientów podmiotów rynku finansowego. Do zadań Komitetu należy diagnozowanie i określanie kluczowych problemów ochrony klientów podmiotów rynku finansowego z perspektywy środowiska naukowego oraz proponowanie sposobów ich rozwiązywania, wskazywanie potrzeb w zakresie edukacji finansowej, a także przedstawianie Rzecznikowi opinii, wniosków oraz propozycji zmian przepisów prawa w celu usprawnienia ochrony klientów podmiotów rynku finansowego.

W składzie Komitetu znaleźli się przedstawiciele różnych dziedzin i dyscyplin naukowych, reprezentujący wiodące polskie ośrodki naukowe i akademickie. Kadencja Komitetu trwa 3 lata.

Link do informacji o powołaniu

    Aktualności

    Data dodania
    27 marca 2023