Postępowanie certyfikacyjne dla e-nauczycieli


Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego (SEA)to organizacja pozarządowa, która już od dziesięciu lat działa na rzecz promocji i rozwoju e-edukacji w szkolnictwie wyższym. Stowarzyszenie podejmuje istotne dla środowiska akademickiego inicjatywy propagujące wykorzystanie nowoczesnych technologii w dydaktyce na uczelniach wyższych.

Od 2011 r. SEA prowadzi postępowanie certyfikacyjne dla e-nauczycieli i metodyków zdalnego nauczania tj. osób aktywnie wykorzystujących nowoczesne technologie w pracy dydaktycznej. Certyfikat stanowi potwierdzenie kompetencji w zakresie tworzenia treści oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość. Równocześnie certyfikat może być traktowany jako swoista wizytówka uczelni wdrażającej i stosującej nowoczesne technologie w dydaktyce.

Właśnie uruchamiana jest już czwarta edycja postępowania certyfikacyjnego dla e-nauczycieli, zgłoszenia przyjmowane są do 13 marca br. Udział w postępowaniu certyfikacyjnym jest nieodpłatny.

Więcej informacji znaleźć można na stronie: http://www.sea.edu.pl/certyfikacja#nauczyciel.

    Aktualności

    Data dodania
    2 marca 2016