Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Małgorzata Grad-Grudzińska

mgr Małgorzata Grad-Grudzińska
Stanowisko
starszy specjalista
Jednostki
BIURO DS. ZDALNEGO KSZTAŁCENIA
Telefon
(081) 537 61 81
Adres e-mail
Wyświetl

Adres

Plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat) pokój nr 1410

O sobie

Absolwentka  Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS - magisterium z fizyki (1995). W latach 1996-2001 nauczyciel fizyki w Prywatnym Liceum im. I. J. Paderewskiego.
W latach  2002-2004 r. związana z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi w ramach projektu Polski Uniwersytet Wirtualny, stanowisko: specjalista metodyk zdalnego nauczania.  Do czerwca 2018 r. pracowała w Uniwersyteckim Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych (UCZNiKO) UMCS na stanowisku specjalisty ds. metodyki kursów zdalnych.

Obecnie zatrudniona  w Biurze ds. Zdalnego Kszałcenia (Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów), gdzie jest odpowiedzialna za:

  • Udzielanie wsparcia technicznego i  wsparcia w zakresie metodyki zdalnego nauczania nauczycielom prowadzącym zajęcia na Wirtualnym Kampusie UMCS
  • Prowadzenie szkoleń z zakresu metodyki nauczania na odległość i obsługi platformy zdalnego nauczania (MOODLE)
  • Współpracę z jednostkami organizacyjnymi UMCS w zakresie rozwijania formuły zdalnego nauczania na Uniwersytecie.
  • Realizację analiz w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji (metodyka zdalnego nauczania, platformy e-learningowe, techniki tworzenia kursów e-learningowych i multimedialnych).

 
Od 2011 r. posiada certyfikat metodyka zdalnego nauczania wydany przez certyfikacyjną komisję Stowarzyszenia e-learningu Akademickiego (SEA) z siedzibą w Warszawie.