Nowe konkursy dla naukowców

Biuro ds. Badań Naukowych informuje o nowych konkursach ogłoszonych przez Polską Akademię Olimpijską oraz redakcję miesięcznika "Forum Akademickie".

W konkursie na prace naukowe z zakresu olimpizmu i edukacji olimpijskiej ogłoszonym przez Polską Akademię Olimpijską można zgłaszać prace magisterskie, doktorskie lub habilitacyjne albo inne prace naukowe o ww. tematyce napisane i obronione w latach od lipca 2014 do czerwca 2016 r. Termin zgłoszeń upływa 30 września 2016 r., a szczegółowe informacje wraz z regulaminem i formularzem zgłoszeniowym można znaleźć na stronie internetowej Akademii.

W XII edycji konkursu "Skomplikowane i proste. Młodzi Uczeni o swoich badaniach" mogą wziąć udział pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci (wszyscy do 35 roku życia), którzy w artykule popularnonaukowym zaprezentują własne badania naukowe lub badania, w których brali udział. Termin zgłoszeń upływa 9 września 2016 r. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie internetowej organizatora.


Biuro ds. Badań Naukowych

tel. 81 537 51 16
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl
Rektorat, pokój 1208 (uwaga, zmiana pokoju)

    Aktualności

    Data dodania
    20 lipca 2016