Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Joanna Ciesielka

Stanowisko
specjalista
Jednostki
CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
Telefon
81 537 54 58
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.dtuni.umcs.pl

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, pokój 1207
20-031 Lublin

O sobie

Koordynatorka projektu DT.Uni. Design Thinking Approach for and Interdiciplinary University.
Więcej informacji o projekcie na stronie: www.dtuni.umcs.pl.


Wsparcie administracyjne w projekcie Xanthophylls in the Retina of the Eye, realizowanym przez Zespół prof. Wiesława Gruszeckiego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.

___________________________________________________

I am the project manager for the DT.Uni.: Design Thinking Approach for and Interdiciplinary University project.
More info about the project: www.dtuni.umcs.pl.

I am the administrative support for the Xanthophylls in the Retina of the Eye project conductet by the team of Prof. Wiesław Gruszecki from the Faculty of Mathematics, Physics and Computer Science.