Na co zwrócić uwagę przed obroną pracy dyplomowej? - Krótki poradnik dla opiekunów prac dyplomowych

Na co zwrócić uwagę przed obroną pracy dyplomowej?

Krótki poradnik dla opiekunów prac dyplomowych

Szanowni Państwo,

W związku z bardzo często powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi realizacji egzaminów dyplomowych oraz obsługi prac dyplomowych w APD, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów zaprasza do zapoznania się z poniższymi informacjami:

 1. W okresie szczególnego natężenia egzaminów dyplomowych sprawdzenie pracy dyplomowej w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym  może potrwać 48 godzin lub dłużej, dlatego warto unikać sprawdzania pracy tuż przed zaplanowanym terminem obrony. Na swoich kontach mają Państwo dostępny przycisk „Sprawdź status badania” w „Zarządzaniu badaniem”, aby odświeżyć proces sprawdzania pracy. Należy go użyć, gdy po upływie 72 godzin wciąż nie wygenerował się raport.
 2. Podwyższony wynik kontroli antyplagiatowej nie musi świadczyć o plagiacie. Decyzję, czy praca jest plagiatem, podejmuje opiekun pracy w oparciu o znajomość specyfiki tematu pracy oraz zasady dyplomowania obowiązujące na danym Wydziale.
 3. Zaleca się sprawdzenie przez Przewodniczącego Komisji Egzaminu Dyplomowego na dzień przed planowanym terminem obron, czy są dostępne protokoły w wersji elektronicznej dla wszystkich osób, które mają przystąpić do egzaminów dyplomowych. Za włączenie możliwości uzupełnienia protokołu w systemie APD odpowiedzialni są pracownicy administracyjni, odpowiedzialni przykładowo za dany kierunek studiów.
 4. Protokół egzaminu dyplomowego jest możliwy do wypełnienia, kiedy w systemie APD są zatwierdzone wszystkie wymagane recenzje.
 5. Recenzja, która została „zatwierdzona” przez osobę przygotowującą recenzję, nie może być ani zmieniona ani usunięta przez opiekuna pracy. Tym samym prosimy o ostrożność przy ostatecznym zatwierdzaniu recenzji.
 6. W przypadku realizacji egzaminu dyplomowego z wykorzystaniem MS Teams należy pamiętać, że student wznawiany w celu obrony lub doktorant, który nie jest uczestnikiem studiów doktoranckich, traktowany jest jako „gość” podczas spotkania – taka osoba nie zakłada konta w MS Teams, należy ją zaprosić na spotkanie tak jak pozostałe osoby spoza UMCS.
 7. Podczas weryfikacji pracy dyplomowej w systemie APD prosimy o zwrócenie uwagi czy wgrany przez studenta/doktoranta zawiera poprawne dane, tj. w poprawny tytuł, dane autora, opiekuna pracy itp.
 8. Jeżeli praca jest na etapie 4, wymagane poprawki w pliku z pracą spowodują cofnięcie pracy na etap 1 – co oznacza, że będzie wymagane ponowne sprawdzenie pracy, kontrola antyplagiatowa oraz wystawienie recenzji.

Szczegółowe instrukcje znajdują się na stronach:

https://www.umcs.pl/pl/apd,8266.htm

https://www.umcs.pl/pl/teams.htm

W razie dalszych pytań zapraszamy do kontaktu

  Aktualności

  Data dodania
  7 lipca 2021