Miejsca w akademikach na rok akad. 2021/2022

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że ze względu na panująca pandemię COVID-19 wnioski o przyznanie miejsca w domach studenckich na rok akademicki 2021/2022 będą przyjmowane w terminach późniejszych, tj.:

 • I tura – w terminie 01 czerwca – 30 czerwca2021 r.
 • II tura – w terminie 16 sierpnia – 13 września 2021 r.

I turze o przyznanie miejsca będą mogli starać się studenci, którzy planują w roku akademickim 2021/22 kontynuować kształcenie w UMCS, tj.:

 1. aktualni studenci I-IV roku studiów jednolitych magisterskich, I, II roku studiów licencjackich 3-letnich, I, II i III roku studiów inżynierskich 3,5 letnich, I roku studiów II stopnia (wnioskowanie wyłącznie za pośrednictwem platformy internetowej USOSweb),

 1. aktualni doktoranci – uczestnicy I i II roku szkół doktorskich oraz III i IV roku studiów doktoranckich, którzy będą kontynuować kształcenie (wnioskowanie wyłącznie za pośrednictwem platformy internetowej USOSweb).

Natomiast II tura przeznaczona będzie dla osób, które w roku akademickim 2021/2022 podejmą kształcenie na I roku studiów I, II-go stopnia oraz jednolitych magisterskich oraz na I roku kształcenia w ramach prowadzonych przez UMCS szkół doktorskich.

Szczegółowe komunikaty dot. składania wniosków w poszczególnych turach zostaną ogłoszone na stronie internetowej UMCS w terminie późniejszym.

Jednocześnie informujemy, że ze względu na COVID-19 na ten moment planujemy ograniczyć liczbę kwaterowanych osób w poszczególnych akademikach w zbliżającym się roku akademickim 2021/2022. Uczelnia zastrzega sobie jednak możliwość zmiany decyzji w tym zakresie.

Ze względu na planowane remonty z kwaterowania:

 • w roku akademickim 2021/2022 wyłączony zostanie DS. Zana,

 • od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 DS. Grześ. Osobom, które w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 będą mieszkać w omawianym domu studenckim, zaproponowane zostanie w terminie umożliwiającym przeniesienie się na miejsce do innego domu studenckiego z zastrzeżeniem, że opłata za miejsce nie może być wyższa niż wnoszona przez daną osobę w semestrze zimowym 2021/2022,

 • o przyznanie miejsca w DS. Grześ będą mogły ubiegać się osoby, które będą wnioskowały o miejsce w II turze.

  Aktualności

  Data dodania
  20 maja 2021