Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Elżbieta Bukalska

dr hab. Elżbieta Bukalska
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTW I RACHUNKOWOŚCI
Funkcje
Kierownik Katedry
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

konsultacje online w semestrze letnim r. ak. 2021/2022 


poniedziałek w godz 11.30-13.00 oraz środa w godz 13.00-14.30


urlop wypoczynkowy 21.07.2022-31.08.2022


 


na konsultacje można dołączyć na dwa sposoby:


1) poprzez dołączenie do zespołu "konsultacje dr hab. E. Bukalska" (kod do zespołu: lfbyeev) a następnie dołączenie do wygenerowanego w kalendarzu spotkania o nazwie "konsultacje dr hab E. Bukalska" w godzinach konsultacji


2) poprzez wykonanie połączenia telefonicznego przez teams (rozmowy - szybkie wybieranie numerów) w godzinach konsultacji

Adres

Pl. M. C. Skłodowskiej 5 - pok. 603
20-031 Lublin

O sobie

Zainteresowania naukowe: rachunkowość finansowa i zarządcza, procesy ewidencji zdarzeń, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, a w szczególności struktura kapitału, polityka dywidend, wartość przedsiębiorstwa, modele biznesowe, finanse małych i średnich przedsiębiorstw, przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym.

ORCID: orcid.org/0000-0001-8097-5964


Działalność naukowa

Publikacje

Monografia:

Decyzje finansowe w warunkach nadmiernej pewności siebie, UMCS, Lublin 2016

Współautorstwo monografii

Psychologia na usługach ekonomii, Texter, Warszawa 2017

Bonds as the source of housing developers financing, wyd UMCS, Lublin 2020

Redakcja naukowa monografii:

1) Finanse w studiach przypadków, pod red E. Wrońska-Bukalska, wyd UMCS, Lublin 2017

2) Analiza finansowa w studiach przypadków, pod red E. Wrońska-Bukalska, wyd UMCS, Lublin 2016

3) Finanse z perspektywy młodego badacza. Współczesne problemy finansów przedsiębiorstw i rynków finansowych, pod red. E. Wrońska-Bukalska, P. Karpuś, Wyd UMCS Lublin 2016

4) System finansowy małego i średniego przedsiębiorstwa, pod red E. Wrońska-Bukalska, Difin, 2015

5) Finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe z perspektywy młodego ekonomisty. Wybrane problemy, pod red E. Wrońska-Bukalska, UMCS, Lublin 2015

Pozostałe (wybrane):

1) E. Bukalska, (2020). Are companies managed by overconfident CEO financially constraint? Investment–cash flow sensitivity approach. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 15(1), 107–131. doi: 10.24136/eq.2020.006

2) E. Bukalska, M. Król, (2020). Profitability – Financial Liquidity Relation under Bank Dependence During the Financial Crisis. Case of Polish Companies, Journal of Applied Economic Sciences, Volume XV, Spring, 1(67): 169-185. DOI: https://doi.org/10.14505/jaes.v15.1(67).15

3) Elżbieta Bukalska, Berislav Bolfek, Jurica Bosna, (2020). GARCH estimation of CEE financial integration as compared with Germany, proceedings of the 9th International Symposium Region, Entrepreneurship, Development, Osijek, June 2020, pp. 90-103

4) E. Bukalska, (2019). Testing Trade-Off Theory and Pecking Order Theory under Managerial Overconfidence, International Journal of Management and Economics vol. 55 issue 2, pp. 99-117,  ISSN 2299-9701, DOI: https://doi.org/10.2478/ijme-2019-0008

5) Elżbieta Bukalska, Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Jiri Rozkovec, (2018). The information content of share repurchases – evidence from Poland, E+M Ekonomie a Management, vol 21, issue 2, pp. 172-185,  ISSN 1212-3609, DOI: 10.15240/tul/001/2018-2-012

6) E. Bukalska, (2018). Debt Capacity and Capital Structure of the Companies Managed by Overconfident Managers, European Financial Systems 2018. Proceedings of the 15 th International Scientific Conference, Brno: Masaryk University, pp. 831-838. 

7) E. Bukalska, (2018). Power of an overconfident CEO and dividend payment, Journal of Management  and Financial Sciences, vol. XIII, issue 35 (December 2018), pp 61-80

8) E. Wrońska-Bukalska, Anita Radman-Pesa, Jurica Bosna, (2017). ARDL panel estimation of stock indices and macroeconomic environment of CEE and SEE countries in the last decade of transition, Portuguese Economic Journal, vol. 16, issue 3, pp. 205-221 

9) E. Wrońska-Bukalska, Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, (2017). Effect of Repurchase Announcement on the Polish Alternative Stock Market, Proceedings of 8th Economics and Finance Conference, May 29-31 2017, London, pp. 45-57

10) E. Wrońska-Bukalska, Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, (2017). Signaling hypotheses of share repurchases - life cycle approach. The case of Polish listed companies, Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 2017, vol. 12, no. 2, pp. 245-257.

11) E. Wrońska-Bukalska, A. Wawryszuk-Misztal, (2014). Duties of financial director from the board’s perspective, Human Capital without Borders: Knowledge and Learning for Quality of Life, Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2014, 25–27 June 2014, Portorož, Slovenia, June 2014, p. 673-680.