Od 15 sierpnia 2016 r. będzie można składać wnioski w kolejnych edycjach konkursów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Środki pochodzące z Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój będzie można pozyskać w ramach programów:

  • FIRST TEAM – celem programu jest wsparcie pierwszych zespołów badawczych, prowadzonych przez młodych doktorów i zachęcenie do powrotu do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia na wczesnych etapach ich kariery naukowej lub osób mających przerwę w pracy badawczej. Wsparcie w ramach programu będzie udzielane zespołom prowadzącym badania w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach i posiadających partnera naukowego. Projekty mogą być realizowane maks. przez 36 miesięcy, budżet nie powinien przekroczyć 2 000 000 zł.
  • HOMING – projekty o charakterze staży podoktorskich, realizowanych przez młodych doktorów, ze szczególnym uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego. Projekty mogą być realizowane maks. przez 24 miesiące, budżet nie powinien przekroczyć 800 000 zł.

Nabór wniosków zakończy się 15 października 2016 r., a szczegółowe informacje będą dostępne na stronie internetowej Fundacji.


Zespół ds. projektów badawczych krajowych:  

mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevičmgr Joanna Górka i mgr Paweł Mazurek
tel. (81) 537 51 16, e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl, Rektorat, p. 1208

    Aktualności

    Data dodania
    2 sierpnia 2016