Konferencja międzynarodowa “Building Connectivity: Strategies for EU-Asia Relations”

W dniach 19-20 czerwca 2022 roku w Brukseli odbyła się międzynarodowa konferencja pt. Building Connectivity: Strategies for EU-Asia Relations, podsumowująca projekt badawczy SPEAC (Strategies for Promoting EU-Asia Connectivity). Zespół badawczy SPEAC powstał w ramach Jean Monnet Network i Programu ERASMUS+ przy wsparciu Unii Europejskiej.

Idea projektu badawczego powstała we wrześniu 2018 roku z inicjatywy EU-Asia Connectivity Unii Europejskiej. Projekt włączył w prace badawcze poświęcone kluczowym problemom relacji euroazjatyckich kilka uniwersytetów i instytucji z Europy i Azji. Partnerami projektu były Korea University (Seul, Korea Południowa), Korea Institute for International Economic Policy (KIEP), EU Center w Singapurze, Nanyang Technological University (Singapur), Ruhr-Universität Bochum (Niemcy), Uppsala University (Szwecja) i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Dr hab. Paweł Pasierbiak i dr hab. Tomasz Białowąs z Katedry Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej byli aktywnymi członkami zespołu badawczego SPEAC przez ponad 2 lata. W konferencji podsumowującej projekt uczestniczyli także Prof. Wiesław Gruszecki, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej UMCS oraz dr hab. Mariusz Kicia, dziekan Wydziału Ekonomicznego UMCS.

Konferencja była świetną okazją do zaprezentowania wyników badań projektu SPEAC i dyskusji w gronie zaproszonych naukowców oraz praktyków, zaangażowanych w kształtowanie polityki międzynarodowej w Europie i Azji. Konferencję rozpoczęły wystąpienia prof. Sunghoon Parka (Korea University), H.E. Soongu Yoona - Ambasadora Korei Południowej w Belgii i Unii Europejskiej, dr. Heungchong Kima (President, KIEP) i dr. Gunnara Wieganda (Managing Director of ASIAPAC, EEAS), po których prezentowali swoje wyniki badań naukowcy z Korei Południowej, Finlandii, Malezji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Polski. Prof. Paweł Pasierbiak i prof. Tomasz Białowąs przedstawili artykuł pt. “Trade and Investment Policies in Europe-Asia Connectivity”. Dyskusje prowadzone podczas obrad konferencji pozwoliły sformułować finalne rekomendacje dla polityki międzynarodowej, które podsumowują prowadzone przez międzynarodowy zespół badania w wielu obszarach współpracy Unii Europejskiej i państw azjatyckich. Ponadto, rozmawiano o nowych projektach i możliwościach współpracy z partnerami zagranicznymi, w które będzie włączał się Wydział Ekonomiczny oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Autor: dr hab. Mariusz Kicia

    Aktualności

    Data dodania
    21 czerwca 2022