Informacja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WE UMCS

Szanowni Państwo,

z powodu problemu technicznego, niezależnego od Naszego Wydziału i Uniwersytetu, informujemy iż Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na Wydziale Ekonomicznym będzie przyjmować Państwa dokumenty do piątku, 24 września, codziennie w godzinach 9:00-14:00.

Dokumenty można dostarczyć:

- pocztą lub przesyłką kurierską (bardzo prosimy o podpisanie koperty imieniem, nazwiskiem, nazwą kierunku oraz stopniem)

- osobiście lub poprzez osobę upoważnioną (oprócz dokumentów wymienionych powyżej należy dołączyć upoważnienie podpisane przez kandydata).

Miejsce przyjmowania dokumentów

Drogą pocztową:

Wydział Ekonomiczny
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
z dopiskiem: Rekrutacja II stopnia nie/stacjonarne kierunek, imię i nazwisko

Osobiście:

Wydział Ekonomiczny
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
Parter, pokój nr A2 i A3 do 24 września w godz. 9:00-14:00

    Aktualności

    Data dodania
    22 września 2021