Esej pracownika WE na stronie amerykańskiego Mises Institute

Zapraszamy do zapoznania się z esejem autorstwa dr. Łukasza Jasińskiego, który został opublikowany na stronie amerykańskiego Mises Institute. 

By zachęcić Państwa do zapoznania się z lekturą, prezentujemy jego wstęp:


Ubezpieczenie jest instytucją rynkową, to znaczy taką, która wyłoniła się w warunkach dobrowolnych wymian mających na celu zaspokajanie potrzeb podmiotów w nich uczestniczących. Prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych nie należy mylić z publicznym ubezpieczeniem zdrowotnym będącym elementem polityki społecznej państw. W istocie pomiędzy nimi jest bardzo wiele różnic, a można nawet stwierdzić, że drugi rodzaj ubezpieczeń jest zaprzeczeniem tych pierwszych. Najważniejsze z tych różnic zostaną przedstawione w tym krótkim eseju.

Pełny tekst publikacji dostępny w wersji anglojęzycznej oraz wersji polskiej po kliknięciu.

    Aktualności

    Data dodania
    4 listopada 2022