Dr hab. Małgorzata Kołacz - Chmiel w Komisji Historii Kobiet Komitetu Nauk Historycznych PAN

Miło nam poinformować, że dr hab. Małgorzata Kołacz - Chmiel, adiunkt w katedrze Historii Starożytnej i Średniowiecznej w Instytucie Historii UMCS, doświadczona edytorka źródeł historycznych, a przede wszystkim doskonała znawczyni kondycji kobiet w społecznościach chłopskich w Polsce XIV-XV w. (patrz nagradzana monografia „Mulier honesta et laboriosa. Kobieta w rodzinie chłopskiej późnośredniowiecznej Małopolski", Lublin 2018), została zaproszona do udziału w pracach prestiżowej Komisji Historii Kobiet Komitetu Nauk Historycznych PAN.

Zadaniem KHK jest animowanie dyskursu naukowego i wytyczanie kierunków badawczych w zakresie historii kobiet i płci kulturowej. Członkinie Komisji, w ramach promocji polskiego dorobku z zakresu historii kobiet na arenie międzynarodowej, współpracują z International Federation for Research in Women's History.

Wspomniane wyróżnienie zbiegło się z przyznaniem Pani Doktor Medalu Zasłużony dla Miasta Lublin.

Gratulujemy!

 

    Aktualności

    Data dodania
    27 sierpnia 2020