Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Małgorzata Kołacz-Chmiel

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA HISTORII STAROŻYTNEJ I ŚREDNIOWIECZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2018/2019


poniedziałek 10.00-11.00


czwartek 17.00-18.00

Adres

pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

O sobie

Zainteresowania naukowe:

- dzieje społeczno-gospodarcze wsi w okresie późnego średniowiecza i wczesnychczasów nowożytnych

- kobieta w społecznościach chłopskich w XIV-XV w.

- edytorstwo źródeł historycznych