COST Info Day

25 września 2018 r. na Politechnice Krakowskiej odbędzie się spotkanie informacyjne dot. akcji COST, organizowane przez Regionalny Punkt Kontaktowy wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w programie COST.

Na spotkaniu zostaną przedstawione podstawowe informacje dotyczące COST, warunki przystapienia do Programu, wymogi, zasady, jak rownież doświadczenia osób, które uczestniczyły w akcji COST.

Miejsce oraz data: 25.09.2018, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, sala konferencyjna "Kotłownia", godz. 09:30-14:20

Rejestracja i szczegółowe informacje>>


COST umożliwia koordynację na szczeblu europejskim przedsięwzięć badawczych o określonej tematyce, prowadzonych w różnych krajach w ramach akcji COST, stanowiących rodzaj parasola, pod osłoną którego wykonywanych jest wiele pojedynczych projektów mających wspólny cel ogólny. COST jest unikalnym instrumentem pozwalającym na zespołowe rozwijanie nowych pomysłów oraz inicjatyw. Szczegółowe informacje na temat zasad obowiązujących w Programie, a także na temat aktualnie realizowanych akcji COST można znaleźć pod adresem http://www.cost.eu/.


Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

Olga Pliszczyńska
Magdalena Pokrzycka-Walczak
Anna Kotula-Pytel

Rektorat, pokój 1406
tel. 81 537 53 65, 81 537 54 58 oraz 81 537 54 98

    Aktualności