Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Olga Pliszczyńska-Mokijewska

dr Olga Pliszczyńska-Mokijewska
Stanowisko
starszy specjalista
Jednostki
CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
Funkcje
Dyrektor Centrum
Telefon
81 537 53 86
Adres e-mail
Wyświetl

Adres

Rektorat, pokój 1207, piętro XII

O sobie

Na UMCS kieruję Centrum Współpracy Międzynarodowej. Centrum wspiera naukowców UMCS w pozyskiwaniu środków i realizacji badań prowadzonych we współpracy międzynarodowej. Pomagamy znaleźć odpowiednie źródło finansowania badań międzynarodowych, obsługujemy zawieranie umów międzynarodowych, udzielamy konsultacji przy wnioskowaniu i wspieramy wdrażanie projektów badawczych międzynarodowych, a także realizujemy działania z zakresu szeroko rozumianego umiędzynarodowienia uczelni. Działający w strukturze Centrum Zespół ds. wyjazdów zagranicznych obsługuje służbowe wyjazdy zagraniczne pracowników Uniwersytetu, studentów i doktorantów oraz przyjazdy gości zagranicznych, w tym delegacje zagraniczne władz Uniwersytetu. Ponadto prowadzimy Welcome Center dla kadry naukowej z zagranicy, pomagając w organizacji przyjazdu oraz pobytu na UMCS, m. in. w ramach programu Research in Lublin. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych umiędzynarodowieniem działalności naukowej do współpracy.

https://projektybadawcze.umcs.pl/miedzynarodowe


In my work at UMCS I manage the International Cooperation Center, which supports UMCS' scientists in raising money for international research and implementing research conducted in international cooperation. We support researchers in all activities connected to internationalization: international projects preparation and implementation (helping in the application phase, finding the best suitable funding instrument, advicing on external funds and internal programmes), international cooperation development (agreements, study visits, mobilities, networking), as well as we render advice to researchers in forms of individual consultations. We also coordinate international travels and guests visits administratively, prepare and implement actions, projects and development ventures in the field of institutional research internationalization, servicing Senate Committee for International Cooperation.The unit operates Welcome Center for foreign academics, serving as a central point for international researchers, academics and guests, where we provide information, advice and support for guests in preparation before and throughout their stay at the UMCS. I cordially invite everyone interested in internationalization of scientific activity to cooperate with us.

https://projektybadawcze.umcs.pl/en/international/