Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Olga Pliszczyńska-Mokijewska

dr Olga Pliszczyńska-Mokijewska
Stanowisko
starszy specjalista
Jednostki
CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
Funkcje
Dyrektor Centrum
Telefon
81 537 53 86
Adres e-mail
Wyświetl

Adres

Rektorat, pokój 1207, piętro XII

O sobie

W swojej pracy na UMCS przede wszystkim kieruję Centrum Współpracy Międzynarodowej. Centrum wspiera naukowców UMCS w pozyskiwaniu środków i realizacji badań prowadzonych we współpracy międzynarodowej, obsługuje służbowe wyjazdy zagraniczne pracowników Uniwersytetu, studentów i doktorantów oraz przyjazdy gości zagranicznych, w tym delegacje zagraniczne władz Uniwersytetu, a także realizuje działania z zakresu szeroko rozumianego umiędzynarodowienia uczelni. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych umiędzynarodowieniem działalności naukowej do współpracy.


In my work at UMCS I manage the International Cooperation Center, which supports UMCS' scientists in acquiring and implementing research conducted in international cooperation. We develop and implement various activities in the field of supporting international research at the University. The Center also operates foreign business trips of University employees, students and PhD students as well as foreign guests, including foreign delegations of the University authorities. I cordially invite everyone interested in internationalization of scientific activity to cooperation.