Zaproszenie na wykład otwarty pt. „Kompetencje i odpowiedzialność biegłego rewidenta. Analiza sprawozdań finansowych w praktyce zarządzania firmą”

.

Wydział Ekonomiczny UMCS oraz organizatorzy projektu SYNERGIA zapraszają na wykład otwarty pt. „Kompetencje i odpowiedzialność biegłego rewidenta. Analiza sprawozdań finansowych w praktyce zarządzania firmą”. Wykład poprowadzi dr inż. Bogna Sawicka, biegły rewident. Wykład odbędzie się w dniu 15 maja (czwartek) w godzinach 16:45-19:00 na Wydziale Ekonomicznym UMCS (Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5) w Auli III.

Tematyka wykładu:
1. Jak zostać biegłym rewidentem?
2. Na czym polega badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta?
3. Etyka we współczesnej rachunkowości


Sylwetka prowadzącego:
Dr inż. Bogna Sawicka jest biegłym rewidentem, wykładowcą na Politechnice Lubelskiej, w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce O/Lublin.

    Aktualności

    Data dodania
    12 maja 2014