Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Łukasz Wiechetek

dr Łukasz Wiechetek
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
CENTRUM ANALIZ I ROZWOJU, KATEDRA SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH I LOGISTYKI
Funkcje
Dyrektor Centrum
Telefon
081-537-28-80
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0001-7755-2282
https://www.researchgate.net/profile/Lukasz_Wiechetek
https://scholar.google.pl/citations?user=YcRsNDQAAAAJ&hl=pl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2022/2023
- poniedziałek 11:30-13:00 (pok. 1109)
- środa 13:00-14:30 (on-line MS Teams)


Konsultacje w MS Teams (środa)
- nazwa zespołu: KONSULTACJE dr Łukasz Wiechetek
- kod: u9w7uzh


 


***ANKIETY***
Praca w branży IT
http://badaniasiz.wz.uw.edu.pl/limesurvey4/limesurvey/index.php/987655

 


***POLECANE STRONY WWW***


(praktyczny kurs Excela)
http://excelszkolenie.pl
(kurs programowania)
https://www.codecademy.com
http://www.w3schools.com
(bezpieczeństwo Internetu)
https://cert.pl/
https://niebezpiecznik.pl/

Adres

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, pok. 1109
20-036 Lublin

O sobie

Strony WWW:

RG icon

 

Zainteresowania naukowo-badawcze

Moje zainteresowania naukowe obejmują m.in.: e-biznes, technologie mobilne, problematykę pracy zdalnej, zarządzanie wiedzą, zarządzanie projektami IT, efektywność systemów informatycznych, metodyki i narzędzia wspomagające e-learning, zastosowanie IT w logistyce, analizę otwartych zbiorów danych, modelowanie procesów biznesowych. Jestem autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu: wykorzystania narzędzi informatycznych w biznesie, edukacji i administracji; zarządzania wiedzą, czy wdrażania narzędzi informatycznych w przedsiębiorstwie. Moje bieżące badania koncentrują się na: technologiach pracy grupowej, telepracy, percepcji narzędzi informatycznych, wdrożeniach systemów informatycznych, cyberbezpieczeństwie, wspomaganiu procesów logistycznych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, kierunkach rozwoju gospodarki elektronicznej.

Dydaktyka – prowadzone przedmioty

Information Technology (zajęcia w języku angielskim), Informatyka dla ekonomistów, Informatyka i systemy informacyjne zarządzania, Informatyka w zarządzaniu, Zarzadzanie informacją w organizacji, Internet w biznesie, Logistics Management (zajęcia w języku angielskim), Podstawy logistyki, Technologie informacyjne w logistyce, Zarządzanie logistyczne, Systemy informacyjne, Systemy informatyczne MSP, Systemy informatyczne w instytucjach finansowych, Technologia informacyjna, Podstawy informatyki ekonomicznej, Podstawy gospodarki elektronicznej,  E-logistyka i systemy GIS, Zaawansowane funkcje Excela, E-learning, Sieci komputerowe, Programming for Data Science (zajęcia w języku angielskim).

Usługi świadczone dla biznesu

 • z zakresu szeroko pojętego IT: projektowanie aplikacji w oparciu o technologie desktop, web i mobile, doradztwo i konsulting IT, nadzór nad projektami wdrożeniowymi, wdrażanie systemów IT, analiza i poprawa wydajności systemów informacyjnych przedsiębiorstwa, modelowanie procesów biznesowych w organizacjach, budowa strategii informatyzacji w organizacji/przedsiębiorstwie, przygotowywanie opinii o innowacyjności dla projektów IT, prowadzenie szkoleń z zakresu użytkowania systemów informatycznych,
 • dla branży transport-spedycja-logistyka: doradztwo i konsulting w zakresie rozwiązań informatycznych dla branży TSL, modelowanie procesów logistycznych, szkolenia z zakresu wykorzystania rozwiązań informatycznych w logistyce, analizy efektywności ekonomicznej wdrożenia rozwiązań IT w logistyce, przygotowywanie opinii o innowacyjności dla projektów logistycznych.

Doświadczenie zawodowe

 • od 10.2020 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Dyrektor Centrum Analiz i Rozwoju
 • od 2019 r. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Wydział Ekonomiczny – adiunkt w Katedrze Systemów Informacyjnych i Logistyki
 • 2015 r. – 2019 r. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Wydział Ekonomiczny – adiunkt w Zakładzie Systemów Informacyjnych Zarządzania
 • 2009 r. – 2010 r. Comarch S.A. – starszy konsultant wdrożeniowy ERP
 • 2009 r. – 2014 r. uczestnictwo w projekcie „SYNERGIA – kształtowanie kompetencji studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS poprzez zdobywanie wiedzy praktycznej” – specjalista ds. promocji
 • 2008 r.– 2009 r. Comarch S.A. – konsultant wdrożeniowy systemu CDN XL
 • 2006 r.– 2008 r. uczestnictwo w międzynarodowym projekcie badawczym „Information Systems and Multimedia in Education” – członek zespołu projektowego
 • 2006 r. – 2008 r. Mikrobit Sp. z o.o. – specjalista zastosowań informatyki
 • 2005 r. – 2015 r. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Wydział Ekonomiczny – asystent w Zakładzie Systemów Informacyjnych Zarządzania
 • 07.2005 r. – 09.2005 r. Auris sp. z o.o. – staż w dziale IT
 • 09.2004 r. Anica System S.A.  – praktyka zawodowa w dziale wdrażania IT      

Wykształcenie

 • 2014 r. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny – uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych, specjalność informatyka ekonomiczna (tytuł rozprawy doktorskiej "Uwarunkowania skuteczności wdrożeń systemów informatycznych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw")
 • 2013 r. – 2014 r. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – Zarządzanie procesami logistycznymi (studia podyplomowe)
 • 2005 r. – 2006 r. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – Pedagogiczne Studia Kwalifikacyjne (studia podyplomowe)
 • 2001 r. – 2006 r. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lubliniedzienne studia magisterskie z zakresu informatyki (temat pracy magisterskiej: „Bezpieczeństwo danych w sieciach bezprzewodowych standardu 802.11”)
 • 2000 r. – 2005 r. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lubliniedzienne studia magisterskie z zakresu ekonomii (temat pracy magisterskiej: „Wpływ zarządzania informacją na poprawę efektywności firmy”)
 • 1996 r. – 2000 r. Liceum Ogólnokształcące im J. Piłsudskiego
  w Garwolinie (klasa o profilu informatycznym)

 Prowadzone kursy:

 • 09.2015 r. – Blachotrapez „MS Excel w praktyce’
 • 2013 r. - 2014 r. UMCS – „Zaawansowane funkcje Excela”
 • 04.2009 r. Fundacja UMCS – „MS Office w praktyce”
 • 04.2008 r. Lubelska Szkoła Biznesu – „Tworzenie stron WWW”
 • 10.2007 r. Lubelska Szkoła Biznesu – „MS Office – szkolenie zaawansowane”
 • 07.2007 r. Fundacja UMCS - „MS Office w praktyce”
 • 04.2007 r. – 06.2007 r. Fundacja UMCS – „Rachunkowość komputerowa”
 • 10.2006 r. – 02.2007 r. WSPA w Lublinie – „Mikroekonomia”, „Ekonomia”, „Logistyka”

 Przebyte szkolenia

 • 1-2.2021 – Analiza danych jakościowych w programie Statistica (UMCS)
 • 12.2020 – Praktyczny kurs cyberbezpieczeństwa (CyberSkiller)
 • 11-12.2020 – Statistica - Regresja wieloraka i Analiza kanoniczna (UMCS)
 • 9.2016 r. – „Zarządzanie projektami wg PMBOK® Guide" (Whitecom)
 • 9.2016 r. – „Zarządzanie zespołem projektowym" (Whitecom)
 • 12.2012 r. – „Komercjalizacja wyników badań naukowych: własność intelektualna, techniki sprzedaży wynalazków”
 • 06.2011 r. – wyjazd szkoleniowy w ramach projektu "Lubelski Wschód Innowacji", wizytacja jednostek typu spin off, Praga, Czechy.
 • 10.2010 r. – wyjazd szkoleniowy w ramach projektu "Lubelski Wschód Innowacji", wizytacja jednostek typu spin off, Korta Building, Bilbao, Hiszpania.
 • 04.2009 r. „MS Project zarządzanie projektami"
 • 04.2007 r. „Profesjonalna obsługa klientów. Skuteczne techniki sprzedaży
 • 2004 – 2006 r. „Cisco Certified Network Associate” – administrowanie sieciami opartymi na urządzeniach firmy CISCO
 • 2004 r. „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000” (certyfikat audytora wewnętrznego ISO)
 • 2001 r. „European Computer Driving License” – (certyfikat Polskiego Towarzystwa Informatycznego)

 Otrzymane nagrody i wyróżnienia

 • 10.2020 – Nagroda zespołowa III stopnia za pozyskanie zewnętrznych środków finansowych
 • 07.2020 – Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 10.2017 – Nagroda zespołowa III stopnia za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni, w zakresie współpracy z otoczeniem gospodarczym
 • 09.2017 – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę, Prezydent RP
 • 10.2015 – Nagroda indywidualna III stopnia za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni, JM Rektor UMCS
 • 10.2014 – Nagroda zespołowa III stopnia za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni, JM Rektor UMCS
 • 2012 r. Stypendium w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów II”, Departament Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
 • 2004 r. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia
 • 2000 r. Finalista konkursu "Prymus Inter Pares” dla najlepszego ucznia szkoły średniej

 Języki

 • Język angielski (certyfikaty: TELC - Certificate in English, TELC- English for Business Purposes BB2)
 • Język niemiecki (poziom podstawowy)
 • Język rosyjski (poziom podstawowy)

Dodatkowe kwalifikacje

Umiejętność obsługi narzędzi: m.in. MS Office, MS Project, MS Visio, Latex, Corel Draw, Photoshop, Moodle, WordPress, Joomla, Eclipse, Comarch ERP XL, ERP Optima, Symfonia FK, Płatnik, QGIS. Znajomość języków programowania: Pascal, C, C++, JAVA, HTML, PHP, SQL, Python. Narzędzia analityczne: R, Statistica, SPSS.


Działalność naukowa

Wybrane publikacje naukowe

 1. Ł. Wiechetek, M. Mędrek (2022), Improving the university recruitment process with web analytics, Scientific Papers of Silesian University of Technology – Organization and Management Series, No. 158, pp. 679-695. http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2022.158.44
 2. M. Pawłowski, Ł. Wiechetek (2022), Customer engagement projects within the organizational context: a case of B2B e-commerce, Scientific Papers of Silesian University of Technology – Organization and Management Series, No. 157, pp. 397-415. http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2022.157.25.
 3. Ł. Wiechetek, M. Mędrek (2022), Human Factors in Security – Cybersecurity Education and Awareness of Business Students, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia”,  Vol. LVI, No. 1, p. 119-142. http://dx.doi.org/10.17951/h.2022.56.1.119-142.
 4. Tleuken, A., Turkyilmaz, A., Sovetbek, M., Durdyev, S., Guney, M., Tokazhanov, G., Wiechetek, L., Pastuszak, Z., Draghici, A., Boatca, M.E., Dermol, V., Trunk, N., Tokbolat, S., Dolidze, T., Yola, L., Avcu, E., Kim, J. and Karaca, F. (2022), Effects of the residential built environment on remote work productivity and satisfaction during COVID-19 lockdowns: An analysis of workers’ perceptions,Building and Environment, Volume 219, 2022, 109234,ISSN 0360-1323,https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2022.109234.
 5. K. Terpiłowski, M. Chodkowski, S. Peréz-Huertas, Ł. Wiechetek (2022).  Influence of Air Cold Plasma Modification on the Surface Properties of Paper Used for Packaging Production. Applied Sciences, 12(7), 3242. https://doi.org/10.3390/app12073242
 6. V. Florjančič, Ł. Wiechetek. Using Moodle and MS Teams in higher education - a comparative study, International Journal of Innovation and Learning, Vol. 31, No. 2, 2022, pp. 264-286. https://doi.org/10.1504/IJIL.2022.10044666
 7. Ł. Wiechetek, Z. Pastuszak, Academic social networks metrics: an effective indicator for university performance?. Scientometrics (2022). https://doi.org/10.1007/s11192-021-04258-6
 8. Ł. Wiechetek, V. Florjančič, Educators and academics in digital world. Comparative analysis of using ResearchGate by Slovenian and Polish business researchers, “International Journal of Innovation and Learning”, Vol. 29, No. 4, 2021, pp. 387-411.
 9. Ł. Wiechetek (2020). Building interdisciplinary research teams according to the requirements of the national research evaluation system. Journal of Economics & Management, 42, 118-139.
 10. A. Gola, Ł. Sobaszek, Ł. Wiechetek, M. Jasiulewicz-Kaczmarek (2020), Modelowanie i symulacja pracy rekonfigurowalnego gniazda produkcyjno-pakującego z wykorzystaniem oprogramowania Enterprise Dynamics, [w:] Inżynieria zarządzania. Cyfryzacja produkcji. Aktualności badawcze [red.] R. Knosala, PWE Warszawa 2020, ss. 583-593.
 11. Ł. Wiechetek, Teaching basic of programming with the elements of Scratch – evaluation of VBA programming course for logistics students, International Journal of Innovation and Learning, Vol. 28, No. 2, 2020, pp. 239-261.
 12. Ł. Wiechetek, K. Phusavat, and Z. Pastuszak, An analytical system for evaluating academia units based on metrics provided by academic social network, “Expert Systems with Applications”, vol. 159, 2020, 113608.
 13. M. Zwilling, G. Klien, D. Lesjak, Ł. Wiechetek, F. Cetin and H.N. Basim, Cyber Security Awareness, Knowledge and Behavior: A Comparative Study, “Journal of Computer Information Systems”, 2020, pp.1-16.
 14. J. Banaś, A. Kiersztyn, M. Mędrek, A. Tatarczak, Ł. Wiechetek, Economically reasonable energy tariff choice. The evidence from Polish telecommunication sector [w:] Informatyka i zarządzanie na przełomie wieków. Metody, narzędzia, systemy, zastosowania [red.] T. Parys, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019, ss. 437-479.
 15. Ł. Wiechetek, Scientists' activity in specialized social media. Evidence from Polish departments of economics and management [w:] Informatyka i zarządzanie na przełomie wieków. Metody, narzędzia, systemy, zastosowania [red.] T. Parys, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019, ss. 231-247.
 16. Ł. Wiechetek, The Use of Social Networks by Business Researchers. Comparison of Google Scholar and ResearchGate Usage by Scientists from Polish Economics Universities. Management Issues, vol. 17, no. 5, 2019. 177 –197.
 17. Ł. Wiechetek, Outstanding People and Works in the Area of Computer Science Enhancing Quality of Life. The Evidence from Prestigious American, European and Asian Computer Science Awards. In: Wilimowska Z., Borzemski L., Świątek J. (eds) Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 40th Anniversary International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2019. ISAT 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1052. Springer, Cham, 2020, pp. 286-298.
 18. Ł. Wiechetek, Educators and academics in specialized social networks. Comparison of Google Scholar and ResearchGate usage by business researchers of MCSU, 11th annual International Conference on Education and New Learning Technologies - EDULEARN19, Palma de Mallorca (Spain) on the 1-3 of July, 2019, pp 8039-8051.
 19. Ł. Wiechetek, Supporting thesis courses with the use of IT platforms. The case of MCSU business students, 11th annual International Conference on Education and New Learning Technologies - EDULEARN19, Palma de Mallorca (Spain) on the 1-3 of July, 2019, pp. 7980-7989.
 20. V. Florjančič, Ł. Wiechetek, The Digital Literacy of Business Students with Evidence from Poland and Slovenia. In: Uden L., Liberona D., Sanchez G., Rodríguez-González S. (eds) Learning Technology for Education Challenges. LTEC 2019. Communications in Computer and Information Science, vol 1011. Springer, Cham, 2019.
 21. Ł. Wiechetek, M. W. Mastalerz, Using specialized social media networks by academics employed in Polish business schools. A study on ResearchGate, 13th annual International Technology, Education and Development Conference (INTED2019), Valencia, 11th - 13th of March, 2019.
 22. Ł. Wiechetek, Exploring IT solutions in a form of e-learning. Evaluation of course for business students, 13th annual International Technology, Education and Development Conference (INTED2019), Valencia, 11th - 13th of March, 2019.
 23. Ł. Wiechetek, A. Gola, 4D printing an innovative technology for creating agile, shape morphing products meeting individual user needs, "Przedsiębiorczość i zarządzanie”, tom XIX, zeszyt 12, część I, 2019, ss. 23-35.
 24. Ł. Wiechetek, M. Mędrek, Synergizing the logistics processes and process management - modern competencies in teaching BMP for logistics, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia”,  Vol. LII, No. 5, p. 95-112.
 25. Ł. Wiechetek, How business students gain knowledge and skills on geographic information systems. The results of GIS project development, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia”,  Vol. LII, No. 5, p. 81-94.
 26. U. Yanch,  Ł Wiechetek, Task assignment optimization in photoanalysis process: comparative analysis of semi-automated and manual task management, IX International Conference Optimization and Applications (OPTIMA-2018), Petrovac, Montenegro, October 1-5, 2018, DOI: 10.12783/dtcse/optim2018/27944.
 27. Ł. Wiechetek, J. Banaś, A. Kiersztyn, M. Mędrek, and A. Tatarczak, Forecasting electrical energy consumption for malfunction detection in complex technical systems, IX International Conference Optimization and Applications (OPTIMA-2018), Petrovac, Montenegro, October 1-5, 2018.
 28. Ł. Wiechetek, J. Banaś, A. Kiersztyn, M. Mędrek, and A. Tatarczak, Multi-criteria decision-making system for detecting anomalies in the electrical energy consumption of telecommunication facilities, IX International Conference Optimization and Applications (OPTIMA-2018), Petrovac, Montenegro, October 1-5, 2018.
 29. J. Banaś, A. Kiersztyn, M. Mędrek, A. Tatarczak, Ł. Wiechetek, Business and science cooperation in the area of improving the decision-support systems for electricity data management, 10th International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain). 2nd - 4th of July, 2018.
 30. U. Yanch, Ł. Wiechetek, Task assignment optimization with the use of PESBAT linear programming tool, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia”,  Vol. 52, No. 2, 2018, p. 186-198.
 31. M. W. Mastalerz, Ł. Wiechetek, Cost estimating methods for learning management systems, 12th annual International Technology, Education and Development Conference, Valencia, 6th, 7th and 8th of March, 2018.
 32. Ł. Wiechetek, M. W. Mastalerz, Exploring IT solutions in a form of e-learning. From the idea through data acquisition and tools recognition to final project realization, 12th annual International Technology, Education and Development Conference, Valencia, 6th, 7th and 8th of March, 2018.
 33. Ł. Wiechetek, Improving knowledge and skills with video-sharing websites. Framework of e-learning video course for students of logistics, 12th annual International Technology, Education and Development Conference, Valencia, 6th, 7th and 8th of March, 2018.
 34. V. Florjančič, Ł. Wiechetek, Digital natives in the digital world, Management International Conference MIC 2018, Bled, Slovenia, 30 May 2018 - 02 June 2018.
 35. Ł. Wiechetek, M. Mędrek, Synergizing the logistics processes and process management - modern competencies in teaching BMP for logistics, (artykuł przesłany do publikacji).
 36. Ł. Wiechetek, A. Gola, Agile manufacturing and commerce. The impact of 3D printing on markets and business processes, “Przedsiębiorczość i zarządzanie”, tom XIX zeszyt 5, część 1, 2018, ss. 99-116.
 37. Ł. Wiechetek, How business students gain knowledge and skills on geographic information systems. The case of GIS project development, (artykuł przesłany do publikacji).
 38. A. Gola, Ł. Wiechetek, Modelling and Simulation of Production Flow In Job-Shop Production System with Enterprise Dynamics Software, Applied Computer Science, Volume 13, Number 4, 2017, pp. 87-97.
 39. Ł. Wiechetek, Marek Mędrek, Jarosław Banaś, Business process management in higher education. The case of students of logistics, „Problemy Zarządzania”, vol. 15, nr 4 (71), 2017, pp. 146-164.
 40. Ł. Wiechetek, Introduction geographic information systems in business education. The case of Polish students of logistics, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia”,  Vol. 51, No. 3, p. 148-160, listopad 2017.
 41. Ł. Wiechetek, A. Gola, New Interactive Technologies for Meeting the Needs and Achieving Profit. The Study on the Use of Augmented Reality in Marketing, “Przedsiębiorczość i zarządzanie”, tom XVIII zeszyt 4, część I, 2017, ss. 395-409.
 42. Ł. Wiechetek, Using the employee’s internet profile to improve communication between scientists, students and business representatives, 11th annual International Technology, Education and Development Conference, Valencia, 6th, 7th and 8th of March, 2017, pp. 2448-2457.
 43. Ł. Wiechetek, J. Banaś, Do Young People Want The Internet of Things? A Comparative Study Of Computer Science, Management and Psychology Students, 11th annual International Technology, Education and Development Conference, Valencia, 6th, 7th and 8th of March, 2017, pp. 4090-4100.
 44. Ł. Wiechetek, M. Pawłowski, Searching for information and making purchase decisions in b2b online stores. The case of the technical articles wholesale, Proceedings of Federated Conference On Computer Science And Information Systems (FedCSIS), Gdansk, Poland, 11 - 14 September, 2016, pp. 1389-1396.
 45. Ł. Wiechetek, M. Pawłowski, M. Wiechetek, The study on customer preferences and the searching process in the online wholesale using search log analysis, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XVII, zeszyt 10, część II, 2016, ss. 253-272.
 46. M. Szafranek, R. Michalski, Ł. Wiechetek, Information systems for supporting production processes in a company manufacturing roof metal sheets  - a case study, proceedings of conference MakeLearn & TIIM 2016 – Managing Innovation and Diversity in Knowledge Society Through Turbulent Time, Timisoara, Romania, May 25-27, 2016, pp. 1023-1031.
 47. M. Mędrek, Ł. Wiechetek, Discovering and optimizing processes  from event logs of document management systems, proceedings of conference MakeLearn & TIIM 2016 – Managing Innovation and Diversity in Knowledge Society Through Turbulent Time, Timisoara, Romania, May 25-27, 2016, p. 969.
 48. Ł. Wiechetek, The Internet of Things – synergy between virtual and real word,  proceedings of conference MakeLearn & TIIM 2016 – Managing Innovation and Diversity in Knowledge Society Through Turbulent Time, Timisoara, Romania, May 25-27, 2016, pp. 649-659.
 49. Ł. Wiechetek, M. Mędrek, Wykorzystanie otwartych zbiorów danych i systemów inteligencji biznesowej w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie systemu JST Finanse, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia”,  Vol. 50, No. 2, p. 145-162, czerwiec 2016.
 50. Ł. Wiechetek, Success factors and barriers for implementation of IT systems.  The case of Polish SMEs, [in:] Proceedings of the  MakeLearn & TIIM 2015 - Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society, Bari, Italy, May 27-29, 2015.
 51. Ł. Wiechetek, Supporting educational, business and administrative processes with Moodle. Case of The Synergy project, MoodleMoot, Koper, Slovenia, June 27, 2014, pp. 6-17.
 52. Ł. Wiechetek, Wykorzystanie narzędzi informatycznych w realizacji i promocji projektu Synergia, [w:] A. Sitko-Lutek, Z. Pastuszak (red.) Synergia nauki i biznesu. Interesariusze – kompetencje – Innowacje, UMCS, Lublin 2014, ss. 93-109.
 53. Ł. Wiechetek, Use of Post-Deployment Information to Improve the Effectiveness of IT Systems Implementation. The Case of Polish SMEs, [w:] MakeLearn 2014 – Human Capital without Borders: Knowledge and Learning for Quality of Life, Portoroz, Słowenia, 25-27 czerwca 2014 r., pp. 353-365.
 54. Ł. Wiechetek, N. Trunk, Entrepreneurs' expectations and students' competencies according to the first stage of the Synergy project evaluation. "International Journal of Management, Knowledge and Learning”, issue 1, 2014, pp. 101-123.
 55. Ł. Wiechetek, N. Trunk, Students' competences and entrepreneurs' expectations. the first stage of the Synergy project evaluation, [w:] MakeLearn 2013 – Management, Knowledge and Learning: Active Citizenship by Knowledge Management & Innovation, Zadar, Chorwacja, 21-22 czerwca 2013 r., s. 427-437.
 56. Ł. Wiechetek, Koncepcja czasowego progu rentowności wdrożenia systemu informatycznego w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Organizacja i Zarządzanie”, Nr 2 2012, s. 161-177.
 57. Ł. Wiechetek, Conception of information systems implementation time break-even point in small and medium-sized enterprises, [w:] Z. Pastuszak, K. Phusavat, A. Sitko-Lutek, B. Lin, Competences, Synergy and International Competitiveness Influence on the Technology Innovation and Industrial Management, UMCS, Lublin 2012, s. 196-207.
 58. Ł. Wiechetek, Efectiveness of information systems implementation. The case of the Polish small and medium enterprises, [w:] MakeLearn 2012 – Management, Knowledge and Learning. Knowledge and Learning: Global Empowerment, International School for Social and Business Studies, Celje, Slovenia, 20-22 czerwca 2012 r., s. 193-202.
 59. Ł. Wiechetek, Using an e-learning tools to support cooperation between science and business. Case of Synergy project, materiały konferencyjne: Management, Knowledge and Learning International Conference 2011. Knowledge as Business Opportunity, Celje, Slovenia, 22-24 czerwca 2011 r., s. 203-212.
 60. P. Purg, Ł. Wiechetek, Envisioning new post-scientific Europe through culturally balanced use of technology in Learning, „International Journal of Management in Education”, 2011, Vol. 5, No. 1 pp. 1-21.
 61. Ł. Wiechetek, Wspomaganie współpracy pomiędzy nauką a biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-learningowych na przykładzie projektu Synergia, [w:] Techniki informatyczne w praktyce, M. Miłosz (red.), Polskie Towarzystwo Informatyczne, Lublin 2010, ss. 31-54.
 62. Ł. Wiechetek, Wybrane narzędzia i czynniki wspomagające rozwój telepracy, [w:] Multimedia w biznesie i zarządzaniu, L. Kiełtyka (red.), Difin, Warszawa 2009, ss. 329-339.
 63. Ł. Wiechetek, M. Brodaczewski, Problemy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach sektora informatycznego, [w:] Wiedza Jako Zasób Strategiczny Przedsiębiorstwa, E. Skrzypek (red.), materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą, Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin 2008, ss. 81-92.
 64. P. Purg, Ł. Wiechetek, An E-Learning Curriculum for Europe 2.0 [w:] Intercultural Dialogue And Management, 9th International Conference MIC2008, Barcelona, 26–29 November 2008, pp. 1825 – 1836.
 65. Ł. Wiechetek, Sakai – darmowa platforma e-learningowa przyszłości?, [w:] E-learning jako metoda wspomagająca proces kształcenia, Wydawnictwo WSB, Poznań 2006, ss. 55-69.
 66. A. Skrzypek, Ł. Wiechetek, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie organizacją zorientowaną projektowo, E. Skrzypek (red.), materiały II Ogólnokrajowej Konferencji, Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą, Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą, Lublin 2004, ss. 107-111.

 Udział w konferencjach, seminariach

 1. Międzynarodowa konferencja „Soft Skills of Students” – WSPIA, Lublin 14 stycznia 2021.
 2. V Konferencja Naukowa Informatyka w Zarządzaniu IwZ'2020, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 3-4 grudnia 2020
 3. Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce nt. „Gospodarka cyfrowa i post-cyfrowa a przedsiębiorstwo”, SGH, Warszawa, 22.09.2020
 4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa MakeLearn & TIIM International Conference - Expanding Horizons: Business, Management And Technology For Better Society, Venice, Italy, 20-22 May 2020
 5. Systemy ERP, 10 września 2019 r., Warszawa
 6. The 11th annual International Conference on Education and New Learning Technologies - EDULEARN19, Palma de Mallorca (Spain) on the 1-3 of July, 2019.
 7. Bezpieczeństwo IT, 27 czerwca 2019 r., Warszawa.
 8. Bezpieczeństwo IT, 21 lutego 2019 r., Warszawa.
 9. MakeLearn & TIIM International Conference - thriving on future education, industry, business and society, Piran, Słowenia, 15-17 maja 2019.
 10. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Agile-Commerce 2019, Łódź, 11 kwietnia 2019 r.
 11. The 13th annual International Technology, Education and Development Conference (INTED2019), Walencja, Hiszpania, 11-13 marca 2019.
 12. Informatyka w Zarządzaniu@Metody Komputerowe w Ekonomii Eksperymentalnej (IwZ’18/CMEE’18), Łódź, 29-30 listopada 2018.
 13. IX International Conference Optimization and Applications (OPTIMA-2018), Petrovac, Montenegro, October 1-5, 2018.
 14. Międzynarodowa Konferencja Naukowa MakeLearn and TIIM Joint International conference 2018 " Integrated Economy and Society: Diversity, Creativity and Technology", 16-18 maja 2018, Neapol
 15. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Agile-Commerce 2018, Spała, 13-14 kwietnia 2018 r.
 16. 12th annual International Technology, Education and Development Conference, Valencia, 6th, 7th and 8th of March, 2018.
 17. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Informatyka w Zarządzaniu@Metody Komputerowe w Ekonomii Eksperymentalnej, IwZ’17/CMEE’17, Lublin, 30 listopada – 1 listopada 2017 r.
 18. Międzynarodowa Konferencja Naukowa MakeLearn and TIIM Joint International conference 2017 "Management Challenges in a Network Economy: Creativity and Education - Business Collaboration - Economic Activity - Information Technology", 17-19 maja 2017, Lublin, Poland
 19. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Agile-Commerce 2017, Łódź, 12 maja 2017 r.
 20. II Kongres Informatyki Ekonomicznej, 28-29 czerwca 2017.
 21. 11th annual International Technology, Education and Development Conference, Valencia, 6th, 7th and 8th of March, 2017.
 22. Federated Conference On Computer Science And Information Systems, Gdansk, Poland, 11 - 14 September, 2016.
 23. Konferencja Lubelskie Dni Nauki i Biznesu, Lublin, 10 czerwca 2016.
 24. Konferencja Lubelskie Dni Informatyki, Lublin, 27 kwietnia 2016.
 25. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Agile-Commerce 2016, Łódź, 6 maja 2016.
 26. Międzynarodowa Konferencja Naukowa MakeLearn & TIIM 2016 – Managing Innovation and Diversity in Knowledge Society Through Turbulent Time, Timisoara, Romania, May 25-27, 2016.
 27. Konferencja JUNIPER DAY, 06 listopada 2015 r., Warszawa.
 28. Kongres Informatyki Ekonomicznej, 23 – 25 września 2015 r., Podlesice k. Kroczyc.
 29. XVI Zjazd Przewoźników Polskich, 18.06.2015 r., Grabanów k/Białej Podlaskiej.
 30. Międzynarodowa Konferencja Naukowa MakeLearn & TIIM 2015 - Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society, Bari, Italy, May 27-29, 2015.
 31. Konferencja Jak bezpiecznie rozwinąć skrzydła i zwiększyć skalę swojego biznesu, Lublin, 27.11.2014 r.
 32. Międzynarodowa Konferencja Naukowa MoodleMoot, Koper, Slovenia, 27 czerwiec, 2014 r.
 33. Międzynarodowa Konferencja Naukowa MakeLearn 2014 – Human Capital without Borders: Knowledge and Learning for Quality of Life, Portoroz, Słowenia, 25-27 czerwca 2014 r.
 34. Seminarium Od naukowca do milionera!, Lewiatan Business Angels, Lublin 21 maja 2013 r.
 35. Międzynarodowa Konferencja Naukowa MakeLearn 2013 – Management, Knowledge and Learning: Active Citizenship by Knowledge Management & Innovation, Zadar, Chorwacja, 21-22 czerwca 2013 r.
 36. Seminarium Narzędzia informatyczne dla działów finansowych - Podatek VAT, Warszawa 10 stycznia 2013 r.
 37. Konferencja Google GEO - Mapy cyfrowe dla biznesu i administracji, Warszawa 26 listopada 2012 r.
 38. Konferencja Pewna strategia firmy w niestabilnych czasach, Lublin, 15 listopada 2012 r.
 39. Konferencja Polityka Zarządzania Oprogramowaniem (PZO) - aspekty praktyczne, organizacyjne i prawne”, Warszawa, 8 listopada 2012 r.
 40. Konferencja Nowoczesne usługi biznesowe. Jak budować przewagę w konkurencyjnym otoczeniu, Lublin, 12-13 kwietnia 2012 r.
 41. Seminarium Strategia przedsiębiorstwa a zarządzanie personelem, Puls Biznesu, Lublin, 8 grudnia 2011 r.
 42. Seminarium Informatyka w administracji - bezpieczeństwo stron internetowych administracji publicznej, Warszawa 7 marca 2012 r.
 43. Międzynarodowa Konferencja Naukowa TIIM 2012 - Technology Innovation and Industrial Management. Building Competences, Synergy and Competitiveness for the Future, UMCS, Lublin, 22-25 May 2012 r.
 44. Międzynarodowa Konferencja Naukowa MakeLearn 2012 – Management, Knowledge and Learning. Knowledge and Learning: Global Empowerment, International School for Social and Business Studies, Celje, Slovenia, 20-22 czerwca 2012 r.
 45. Konferencja Unizeto Security Day 2011, Unizeto, Warszawa, 13 Grudnia 2011 r.
 46. Seminarium Strategia przedsiębiorstwa a zarządzanie personelem, Puls Biznesu, Lublin, 8 grudnia 2012 r.
 47. Seminarium Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych, StatSoft Polska, Warszawa, 27 października 2011 r.
 48. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Management, Knowledge and Learning International Conference 2011. Knowledge as Business Opportunity, Celje, Slovenia, 22-24 czerwca 2011 r.
 49. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu, Częstochowa, 15-16.10.2009 r.
 50. Intercultural Dialogue And Management, 9th International Conference MIC2008, Barcelona, 26–29 November 2008 r.
 51. Konferencja E-learning, jako metoda wspomagająca proces kształcenia, WSB, Poznań 2006 r.
 52. II Ogólnokrajowa Konferencja organizowana przez Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą oraz Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą, Lublin 2004 r.

Ogłoszenia

Pozostała działalność

 1. Recenzent czasopism naukowych Expert Systems with Applications, International Journal of Management and Enterprise Development, International Journal of Value Chain Management, Scientometrics.
 2. Członek Zespołu Programowego dla kierunku Data Science studia II stopnia (2020).
 3. Członek Zespołu Programowego dla kierunku Business Analytics studia I stopnia (2020).
 4. Członek International Scientific Advisory Board Międzynarodowej konferencji naukowej 14th annual International Technology, Education and Development Conference Valencia, 2nd, 3rd and 4th of March, 2020.
 5. Associate Editor międzynarodowego czasopisma naukowego International Journal of Management and Enterprise Development (od 11.2019).
 6. Associate Editor międzynarodowego czasopisma naukowego International Journal of Synergy and Research (IJSR) (2018 - 2019).
 7. Dyrektor ds. Edukacji, PMI Poland Chapter, oddział lubelski (od 2016).
 8. Realizacja projektu Modelowanie wzorców zużycia energii obiektów telekomunikacyjnych z wykorzystaniem metod predykcyjnych, członek zespołu projektowego.
 9. Sekretarz międzynarodowego czasopisma naukowego International Journal of Synergy and Research (IJSR) (od 09.2015 r.).
 10. Realizacja dwunastu projektów naukowych w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki.
 11. Współorganizacja pięciu międzynarodowych konferencji naukowych.
 12. Udział w opracowaniu grantu do NCBiR w ramach Programu Badań Stosowanych pod tytułem: „Budowa i wdrożenie silnika pricingowego w firmie dystrybucyjnej” (luty 2013).
 13. Udział w badaniach fokusowych na potrzeby projektu „Model kompleksowej obsługi potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw – Inno-broker” (2013).
 14. Udział w opracowaniu ram projektu „E-learning innovation & Sustainable Albanian Agriculture” (2012).
 15. Udział w roli eksperta „Edukacja zawodowa bliżej nowoczesnych technologii”, realizowanego przez przedsiębiorstwo Syntea S.A., (2012).
 16. SYNERGIA - Kształtowanie kompetencji studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS poprzez zdobywanie wiedzy praktycznej. Specjalista ds. promocji projektu oraz administracji systemów informatycznych wykorzystywanych w ramach projektu (2009-2014).
 17. Realizacja grantu „Skuteczność wdrożeń systemów informatycznych w przedsiębiorstwie w opiniach menedżerów oraz kierowników projektów wdrożeniowych”, realizowanego w ramach badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, 16 maja 2011 – 15 grudnia 2011 r.
 18. Opracowanie i realizacja projektu pt. Learning With Technology, SUMMER SCHOOL 2008, Koper, Słowenia, 06.2008.
 19. Uczestnictwo w międzynarodowym projekcie badawczym „Information Systems and Multimedia in Education” (2006-2008).