Rusza rekrutacja do Programu MOST!

Już 15 kwietnie rozpoczyna się rekrutacja do Programu MOST!

Program MOST umożliwia studiowanie na jednym z ponad dwudziestu najlepszych ośrodków akademickich w Polsce, a każda zainteresowana osoba z pewnością znajdzie w nim ofertę dla siebie. MOST ma ich ponad 1000 na studiach licencjackich oraz kolejny 1000 na studiach uzupełniających magisterskich. 

Co najistotniejsze, MOST umożliwia studiowanie na uczelni przyjmującej nie tylko na takim samym kierunku jak na uczelni macierzystej, ale także na kierunku pokrewnym.

MOST daje możliwość:

 • realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta,
 • wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem studentki/studenta, zajęć dydaktycznych,
 • nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta,
 • korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym,
 • prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz,
 • nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry,
 • wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.

Więcej informacji o samym Programie dostępnych jest także tutaj.

KOORDYNATORZY PROGRAMU MOST:

WYDZIAŁOWY 

Prodziekan ds. Studenckich dr Małgorzata Kamieniecka 
Wydział Ekonomiczny pok. 305 lub 420
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
 
e-mail: malgorzata.kamieniecka@poczta.umcs.lublin.pl 
tel. (81) 537 51 95 lub 537 52 08

  Aktualności

  Data dodania
  13 kwietnia 2022