Awans naukowy!

Decyzją z dnia 19 grudnia 2019 roku, Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej nadała tytuł naukowy doktora habilitowanego Panu dr. Tomaszowi Białowąsowi w dziedzinie nauk społecznych (dyscyplina: ekonomia i finanse).

Nadanie tytułu naukowego doktora habilitowanego jest uhonorowaniem znaczącego dorobku naukowego Pana Tomasza w dziedzinie nauk społecznych (dyscyplina: ekonomia i finanse) oraz zainteresowań w zakresie handlu międzynarodowego, wzrostu gospodarczego i rozwoju ekonomicznego krajów rozwijających się i przechodzących transformację gospodarczą.

Zespół pracowników Wydziału Ekonomicznego składa Panu dr hab. Tomaszowi Białowąsowi serdeczne gratulacje!

    Aktualności

    Data dodania
    17 stycznia 2020