Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej - I edycja konkursu „Potencjał czynnościowy 2023”

Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej serdecznie zaprasza studentów i absolwentów studiów I-go, II-go i III-go stopnia do wzięcia udziału w I edycji konkursu „Potencjał czynnościowy 2023” na propozycję rozwiązania ważnego problemu ekonomiczno-społecznego.
 
Obserwowana obecnie rekordowo wysoka inflacja postawiła Polaków przed ogromnym wyzwaniem związanym z zarządzaniem swoim budżetem domowym, posiadanymi oszczędnościami, inwestycjami, zobowiązaniami finansowymi. Niestety wiele gospodarstw domowych nie podjęło żadnych prób ograniczania negatywnego wpływu inflacji na ich sytuację finansową lub podjęło nieadekwatne działania. Stanowi to dziś ważny i powszechny problem społeczny, który warto próbować rozwiązać.
 
Zadaniem stawianym przed uczestnikami konkursu „Potencjał czynnościowy 2023” jest przestawienie projektu, w którym autor/ka:
(1) przyjrzy się temu, co już wiemy o zachowaniach finansowych Polaków w czasie inflacji i przyczynach takich zachowań,
(2) zaproponuje interwencję, która mogłaby potencjalnie bezpośrednio lub pośrednio wpłynąć na zmianę zachowań finansowych Polaków w kierunku pożądanym dla ochrony kapitału przed inflacją
(3) zaprojektuje badanie naukowe, które mogłoby wstępnie sprawdzić potencjalną skuteczność proponowanej interwencji.
 
Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie www.aspe.edu.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15.03.2023 r.
 
Zachęcamy do udziału!

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    26 stycznia 2023