Wymiana bilateralna naukowców z Ukrainą (nabór)

Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych zaprasza do składania wniosków w naborze na bilateralną wymianę naukowców, w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Ukrainy. Wspólne projekty badawcze mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki, natomiast charakter priorytetowy będą miały następujące obszary:

 • nowe technologie produkcyjne i komputerowe (laserowe, precyzyjne, mechatroniczne, robotyczne, plazmowe, optoelektroniczne, czujnikowe itp.),
 • zarządzanie energią i efektywność energetyczna,
 • ekologia i zarządzanie środowiskiem,
 • nauki przyrodnicze, nowe technologie, zdrowie i zapobieganie najczęstszym chorobom, biotechnologia, bioinżynieria i genetyka,
 • nowe substancje i materiały,
 • nauki społeczne i humanistyczne,
 • technologie obronne.

Wśród priorytetów programu wymiany z Ukrainą znalazł się udział młodych naukowców oraz możliwości współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi w trakcie lub na etapie rezultatów projektu.

Dofinansowanie może być przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów wymiany osobowej. Koszty prowadzenia badań i wszelkie inne koszty poniesione w ramach projektu są niekwalifikowalne. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN.

Nabór wniosków trwa do 23 września 2019 r. do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje

Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych
Centrum Współpracy Międzynarodowej
e-mail: cwm@poczta.umcs.lublin.pl
tel. 81 537 53 86, 537 54 98, 537 54 58

  Aktualności

  Data dodania
  24 lipca 2019