Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Małgorzata Południuk

mgr Małgorzata Południuk
Stanowisko
specjalista
Jednostki
CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
Telefon
815375498
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

m.poludniuk@umcs.pl

Godziny pracy: 8:15 - 14:15

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, p.1207
20-031 Lublin

O sobie

Wspieram administracyjnie:

 -  przygotowywanie wniosków o dofinansowanie w konkursach na projekty badawcze międzynarodowe

 - realizację i sprawozdawczość projektów badawczych międzynarodowych:

     * projekt pn.: "Skład i funkcja mikrobiomu brodawek korzeniowych Trifolium rubens i Trifolium africanum” (akronim: TRIFOMIKRO); nr umowy: PL-RPA2/07/TRIFOMIKRO/2019  <szczegółowe informacje>

     * projekt pn.: "Modyfikacje biowęgla i związane z tym implikacje dla środowiska"; nr umowy: UMO-2018/30/Q/ST10/00060, <szczegółowe informacje

 - stypendia Polskiego Komitetu do spraw UNESCO w UMCS.