Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Monika Budzyńska

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
INSTYTUT MATEMATYKI, KATEDRA NAUCZANIA MATEMATYKI I INFORMATYKI
Funkcje
Kierownik Katedry, Z-ca Dyrektora Instytutu
Telefon
(81) 537-62-27
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

e-konsultacje w semestrze letnim 2020/2021 (przez Wirtualny Kampus) poniedziałek 10.00 - 11.00,                         środa 9.00 - 11.00                    


Adres: Instytut Matematyki, MFiI, UMCS Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, pok. 236 (budynek A),  20-031 Lublin 


z uwagi na liczne obowiązki organizacyjne, dla pewności,  proszę o umawianie się na konsultacje mailem