Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Monika Budzyńska

Stanowisko
profesor nadzwyczajny UMCS
Jednostki
ZAKŁAD DYDAKTYKI MATEMATYKI, ZAKŁAD INFORMATYKI, INSTYTUT MATEMATYKI
Funkcje
Kierownik Zakładu, Kurator Zakładu, Z-ca Dyrektora Instytutu
Telefon
(81) 537-62-27
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

środa 8.00 - 10.00, pokój: 236, Instytut Matematyki                                                       Adres: Instytut Matematyki, MFiI, UMCS Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1/236,               20-031 Lublin 


z uwagi na liczne obowiązki organizacyjne, dla pewności,  proszę o umawianie się na konsultacje mailem