Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Monika Budzyńska

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
INSTYTUT MATEMATYKI, KATEDRA NAUCZANIA MATEMATYKI I INFORMATYKI
Funkcje
Kierownik Katedry, Z-ca Dyrektora Instytutu
Telefon
(81) 537-62-27
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

poniedziałek 8.00 - 10.00,                          pokój: 236 (budynek A),                                Instytut Matematyki                                     Adres: Instytut Matematyki, MFiI, UMCS Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1,                   pok. 236 (budynek A),                               20-031 Lublin 


z uwagi na liczne obowiązki organizacyjne, dla pewności,  proszę o umawianie się na konsultacje mailem