Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. szt. Alicja Snoch-Pawłowska

dr hab. szt. Alicja Snoch-Pawłowska
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY, ZAKŁAD WKLĘSŁODRUKU I GRAFIKI EKSPERYMENTALNEJ
Funkcje
Prodziekan
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

ISP WA UMCS, sala 32

O sobie

 

 ALICJA SNOCH-PAWŁOWSKA, fragment tekstu "MATERIA MYSTICA" (2013):

 

Laboratorium sztuki i sztuka przemiany

 „Życie nasze jest ograniczone, ale poznanie nie ma granic.
Nieskończone gonić ograniczonym to bardzo wyczerpujące zadanie."25

 

 

          (...) Sztuka jest na wskroś subiektywna i paradoksalnie właśnie dzięki temu ma dostęp do najbardziej ogólnych, ważkich i obiektywnych kwestii. Kształtowanie widzenia artystycznego, od akademickiej perfekcji odwzorowywania rzeczy po zdolność do abstrakcyjnego budowania systemów form plastycznych, jest rodzajem poznania najpełniejszym, najbardziej szanującym i wspierającym rozwój osobowy jednostki, która się tym zajmuje. Daje szerokie spektrum rozwiązań – indywidualnych, odrębnych doświadczeń. Sztuka jako dziedzina zajmująca się teoriami widzenia, bez wyróżniania jednej jako jedynie słusznej, daje wolność i przestrzeń na eksperymentowanie i jest symbolicznym laboratorium samego życia. Głównym narzędziem i jednocześnie podmiotem jest tu osoba artysty traktowana w sposób najbardziej pełny, mająca możliwości rozwoju i samodoskonalenia.

          Poznanie, eksploracja rzeczywistości w sztuce odbywa się równolegle z procesem samopoznania, jakiego doświadcza twórca. Można to opisywać językiem teorii sztuki czy psychologii, posługującej się takimi terminami jak „psychika” czy „osobowość”, które jednak zdają się być niewystarczające i płytkie. Zupełnie innej jakości i w innej perspektywie jawi się całe to zjawisko, gdy powrócimy do przestarzałego dziś pojęcia duszy. Duszy jako kategorii należącej do świata duchowego, obecnego w człowieku. Pojęcie duszy zostało pięknie uaktualnione w słowach Carla Gustawa Junga:

         „Wobec otchłani i szczytów natury psyché , której bezprzestrzenny świat kryje w sobie niewysłowione bogactwo obrazów, nagromadzonych i w sposób organiczny zagęszczonych w toku trwającej miliony lat ewolucji życia, mogę jedynie zająć postawę cichej kontemplacji, stanąć z największym podziwem i respektem. Moja świadomość jest niczym oko, ogarniające najodleglejsze obszary, a psychiczne «nie-ja» jest tym, co bezprzestrzennie wypełnia tę przestrzeń. Obrazy, o których wspomniałem, nie są wyblakłymi cieniami, lecz psychicznymi uwarunkowaniami działającymi z wielką mocą, uwarunkowaniami, których owszem, możemy nie doceniać, jednak – przecząc, że istnieją – nigdy nie zdołamy pozbawić ich prawdziwej mocy. Wrażenie, jakie to we mnie wywołuje, mogę porównać jedynie z uczuciem, którego doznaję na widok nieba gwiaździstego, ekwiwalentem świata wewnętrznego jest bowiem tylko świat zewnętrzny, i jak do tego, co znajduje się na zewnątrz, docieram za pośrednictwem mego ciała, tak do tego, co istnieje wewnątrz, docieram przez medium duszy”26.

           Świat zewnętrzny według Junga jest pochodną ludzkiego wnętrza, jego namiastką, rodzajem projekcji duszy. Zaskakujące jest, że ta koncepcja w jeszcze celniejszy sposób została sformułowana przed wiekami przez Mistrza Eckharta: „Gdy dusza pragnie czegoś doświadczyć, tworzy przed sobą tego obraz, a następnie weń wstępuje”27. W jednym zdaniu średniowiecznego mistyka zawiera się prawda o równoważności percepcji i kreacji oraz o odpowiedzialności za świat, który „przed sobą” widzimy. Odpowiedzialności niełatwej do zaakceptowania, stawiającej świat w pozycji całkowicie bezbronnej wobec naszego postrzegania. Czy wobec tego „drzwi percepcji” mogą być drzwiami do Wszystkiego?

„[...] i otworzyłem drzwi, które były zamknięte.
I połamałem na kawałki żelazne sztaby,
a moje żelazo odpadło i roztopiło się przede mną.
Nic nie było już dla mnie zamknięte,
ponieważ to ja byłem drzwiami do wszystkiego”.28

          

           

 

         

             Mimo upływu tysiącleci nosce te ipsum pozostaje nadal aktualnym wyzwaniem. Samopoznanie oznacza podążanie drogą opartą na założeniu, że człowiek rozwija się przez całe życie, urzeczywistniając pełnię swego istnienia. Jest to prawdziwa materia mystica, prawdziwa sztuka, najbardziej zaawansowana ze wszystkich sztuk. W tym niezwykle indywidualnym procesie nie oddzielamy się od innych. Przeciwnie, wzrasta poczucie wspólnoty i przynależności do historycznej i kulturowej sfery ludzkich doświadczeń. Poprzez uczestniczenie w kulturze pozostajemy w nurcie przekazów symbolicznych, które niosą sensy i znaczenia niezbędne w procesie rozwoju. Sztuka jest niezwykle ważnym obszarem przechowywania i przekazywania sensów i znaczeń. Artyści są tu w samym centrum, jest o nich głośno, ich działanie i życie jest symbolicznym wezwaniem do eksplorowania i wykorzystania swego ludzkiego potencjału. Sztuka jest sprawdzonym narzędziem, sugestywnym telescope of art Samuela Coleridge’a, pozwalającym na odkrywanie siebie, swego rozległego wnętrza i praw nim rządzących. Czy są to utkane z wyobrażeń poetyckie opowieści, czy konstrukcje czystych form, spójne systemy artystyczne – jest to droga indywidualnego, jednostkowego poszukiwania. Prawo do takiej drogi jest warunkiem istnienia sztuki. Daje jej perspektywę nieskończoności i wolności, które w swej istocie i najgłębszym sensie łączyły się zawsze z kategorią wartości, z wertykalnym kierunkiem poszukiwań.

„Przez Teleskop spojrzał na swą Duszę.
To, co wydawało się zupełnie nieregularne,
zobaczył i przedstawił jako piękne Konstelacje:
i dodał do Świadomości światy ukryte wewnątrz światów”. 29

          

 

  

         Przez wszystkie dzieje, w tradycji Wschodu i Zachodu, przewija się jeden motyw poznania – poprzez zmianę widzenia. To właśnie percepcja, widzenie jest domeną sztuki. Dlatego, zarówno w sztuce, jak i w życiu, nieustannie ćwicząc się w widzeniu doskonałości i piękna, stajemy się ich kreatorami. Pozostając w równowadze pomiędzy zapatrzeniem w głąb swej duszy i wznoszeniem ku transcendentnemu przekraczaniu ponad pozory, świadomie wybierając swoją rzeczywistość – ulegamy ciągłej przemianie, rozciągamy się ad infinitum. Stajemy się przeźroczyści wobec materii, a ona rozpuszcza się pod naszym spojrzeniem, odsłaniając swą – naszą prawdziwą naturę.

 „Chcę wiedzieć, czy potrafisz dostrzec Piękno 
nawet jeśli nie jest ono ładne 
każdego dnia. 
I czy potrafisz oprzeć na nim 
swoje własne życie”.30 

 

 

 

 

 

 


25 Zhuangzi, Prawdziwa księga południowego kwiatu, przeł. M. Jacoby, Iskry, Wa-wa 2009, s. 48.

26 Carl Gustav Jung, Wspomnienia, sny, myśli, przeł. R. Reszke, L. Kolankiewicz, Wrota, Wa-wa 1997, s. 362.

27 Ami Ronnberg; Kathleen Martin, The Book of Symbols. Taschen, Köln 2010, s. 6 („When the soul wants to experience something she throws out the image in front of her and and then steps into it.”, przeł. A. S.-P.).

28 Ody Salomona, cyt. [za:] R. Nelson, The Door of Everything, De Vorss, Camarillo 1963, s. 10. (“...and I opened the doors that were closed. And broke in pieces the bars of iron; but my iron melted and dissolved before me: Nothing appeared closed to me, because I was the door of everything.”, przeł. A. S.-P.).

29 Samuel Coleridge, Notebooks, cyt. [za:] C. G. Jung, Memories, Dreams, Reflections, Vintage Books Edition, Nowy Jork 1989, s. V (“He looked at his own Soul with a Telescope. What seemed all irregular, he saw and shewed to be beautiful Constellations; and he added to the Consciousness hidden worlds within worlds.”, przeł. A. S.-P.).

30 Oriah Mountain Dreamer, The Invitation, Harper Collins, New York 1999, s.2 (“I want to know if you can see Beauty even when it is not pretty every day. And if you can source your own life from its presence.”, przeł. A. S.-P.). 

 


Działalność naukowa

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA

Urodzona 21 marca 1969 w Piszu. W latach 1988-1993 studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu w zakresie grafiki i wychowania plastycznego. Za pracę dyplomową w technice serigrafii pod kierunkiem prof. Bogdana Przybylińskiego otrzymała wyróżnienie oraz Medal Tymona Niesiołowskiego. Od 1995 roku pracuje w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, od 2002 na stanowisku adiunkta. Prowadzi zajęcia z grafiki warsztatowej - wklęsłodruku. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków i Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie. 

6 NAGRÓD MIĘDZYNARODOWYCH

9  WYSTAW INDYWIDUALNYCH

79  WYSTAW ZBIOROWYCH O ZASIĘGU KRAJOWYM

123  WYSTAWY ZBIOROWE MIĘDZYNARODOWE

               m. in.:

1994 – V Ogólnopolskie Biennale “Wobec Wartości” –  Katowice

1994 – 2 International Exhibition of Graphic Art and Poster 4 Block – Charków, Ukraina - III nagroda

1994 – 9 Annual International Exhibition of Miniature Art – Toronto, Kanada – Wyróżnienie Honorowe

1995 – 3 Bharat Bhavan International Biennial of Prints – Bhopal, Iindie

1995, 2002, 2005 – Tokyo International Mini-Print Triennial  – Tokyo, Japonia

1995 – 18 International Independante Exhibition of Prints in Kanagawa – Jokohama, Japonia

1998 – II Międzynarodowe Biennale Małej Formy Graficznej – Racibórz, Polska – Wyróżnienie Honorowe

1999 – III Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego - Lubaczów 

2001 – I International Engraving Biennial of Douro-2001 – Alijo, Portugalia

2006, 2007, 2009 – Grafiki - Listy do Jana Pawła II – Kraków, Warszawa, Myślenice, Lublin

2008 – The 7th Kochi International Triennial Exhibition of Prints – Kochi, Japonia

2008 – 3 International Experimental Engraving Biennial – Mogosoaia, Rumunia

2012 – 7 International Triennial of Graphic Art Bitola – Bitola, Macedonia

2012 –  International Triennial of Contemporary Graphic Arts in Novosibirsk - Novosibirsk, Rosja

2012 – III International Exhibition Art in Miniature – Majdanpek, Serbia – Wyróżnienie Honorowe

2013 – IN.PRINT.OUT. – International Print Network MTG – Künstlerhaus, Wiedeń, Austria

2013 – Lessedra World Art Print Annual  – Lessedra Gallery, Sofia, Bułgaria – III nagroda

2014 – Oblicza Wolności | Grafika polska XX i XXI wieku - Międzynarodowe Centrum Sztuk Graficznych, Kraków

2015 – 10th  Biennial International Miniature Print Competition - Norwalk, USAWyróżnienie Honorowe

2015 – XVIII International Art Biennial of Cerveira - Vila Nova de Cerveira, Portugalia

 

 


Ogłoszenia