Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent

Stanowisko
profesor nadzwyczajny UMCS
Jednostki
ZAKŁAD PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ
Telefon
81 5376313
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Proszę na bieżąco sprawdzać terminy konsultacji, gdyż mogą ulegać zmianie niezależnie ode mnie (np. choroba, wyjazd służbowy).


 


Zapraszam na konsultacje w  środę 11.00-13.00 i czwartek 11.00-13.00.


W dniach 23-29.05.2019 jestem nieobecna. Zapraszam w najbliższy wtorek 13-15 (21.05) i 22.05 w godz. 11-16

Adres

Wydział Pedagogiki i Psychologii
ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin

O sobie

Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym: tyflopedagogiem, oligofrenopedagogiem, pedagogiem resocjalizacyjnym. Posiadam uprawnienia trenerskie i jestem mediatorem sądowym w sprawach karnych, nieletnich i rodzinnych oraz mediatorem szkolnym.

Współpracuję ze szkołami na wszystkich szczeblach kształcenia, zakładami karnymi oraz kuratorami sądowymi.