Studia podyplomowe

Aktualnie obowiązujące akty prawne dotyczące studiów podyplomowych znajdują się na stronie:

https://www.umcs.pl/pl/akty-prawne,16534.htm