Studia podyplomowe

REGULAMINY

UCHWAŁY

 

ZARZĄDZENIA

OPŁATY:

WZORY DOKUMENTÓW:

PRAKTYKI:

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

26.09.2016 - w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 - poziomy 6 - 8

19.08.2016 - w sprawie warunków jakie muszą spełniać eksperci powoływani do zespołu ekspertów, trybu powoływania ekspertów oraz procedury porównania efektów uczenia sie wymaganych dla kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji

17.01.2012 - w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela


ARCHIWUM:

REGULAMINY:

UCHWAŁY:

ZARZĄDZENIA: