Studia podyplomowe

REGULAMINY

UCHWAŁY

 

ZARZĄDZENIA

OPŁATY:

WZORY DOKUMENTÓW:

PRAKTYKI:

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

26.09.2016 - w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 - poziomy 6 - 8

19.08.2016 - w sprawie warunków jakie muszą spełniać eksperci powoływani do zespołu ekspertów, trybu powoływania ekspertów oraz procedury porównania efektów uczenia sie wymaganych dla kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji

01.08.2017 - w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

12.09.2018 - w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego


ARCHIWUM:

REGULAMINY:

UCHWAŁY:

ZARZĄDZENIA: