Akty prawne

REGULAMINY:

UCHWAŁY:

OPŁATY:

ZARZĄDZENIA:

 
 

WZORY DOKUMENTÓW:

PRAKTYKI:

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO:

14.11.2018 - w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji

19.08.2016 - w sprawie warunków jakie muszą spełniać eksperci powoływani do zespołu ekspertów, trybu powoływania ekspertów oraz procedury porównania efektów uczenia sie wymaganych dla kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji

01.08.2017 - w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

12.09.2018 - w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego

Archiwum:

REGULAMINY:

UCHWAŁY:

ZARZĄDZENIA: