Akty prawne

AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH:

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH:

WZORY I ZASADY SPORZĄDZANIA KALKULACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH:

 

AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE DLA EDYCJI STUDIÓW ROZPOCZĘTYCH PRZED ROKIEM AKADEMICKIM: 2019/2020

REGULAMINY:

UCHWAŁY:

 
 
 

POZOSTAŁE:

 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO:

25.07.2019 - w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

14.11.2018 - w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji

19.08.2016 - w sprawie warunków jakie muszą spełniać eksperci powoływani do zespołu ekspertów, trybu powoływania ekspertów oraz procedury porównania efektów uczenia sie wymaganych dla kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji

12.09.2018 - w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego