Programy studiów od roku akademickiego 2022/2023

 Rok akademicki 2022/23

Studia stacjonarne I stopnia
Kierunek Program studiów Specjalności
Analityka gospodarcza

I rok

 
Business Analytics I rok  
Ekobiznes

I rok

 
Ekonomia

I rok

★ Biznes międzynarodowy
★ Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej
Finanse i rachunkowość

I rok

Podatki i rachunkowość w małym i średnim przedsiębiorstwie
★ Rachunkowość i sprawozdawczość
★ Analityk finansowy
Finansowe wsparcie biznesu

Logistyka I rok
 
Międzynarodowe stosunki gospodarcze

I rok

★ Gospodarka i rynki azjatyckie
★ Handel zagraniczny
★ Przedsiębiorstwo na rynku UE

Zarządzanie

I rok

★ Menedżer-produktu
★ E-biznes
★ 
Zarządzanie zasobami ludzkimi

   Studia stacjonarne II stopnia
Analityka gospodarcza

I rok

 

Data Science

I rok

 
Ekonomia

I rok

★ Ekonomia międzynarodowa
★ Ekonomika i zarządzanie miastem
★ Polityka społeczna a rozwój i zabezpieczenie społeczne ludności
★ Systemy ekonomiczne
★ Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze

Finanse i rachunkowość I rok

★ Doradztwo podatkowe
★ Controlling i rewizja finansowa
★ Finanse zrównoważone
★ FinTech
Logistyka I rok

 
Zarządzanie I rok

★ Systemy informacyjne w administracji i biznesie
★ Zarządzanie marką i wizerunkiem firmy 
★ Zarządzanie zasobami ludzkimi II
★ Menedżerska
★ Zarządzanie e-biznesem
Studia niestacjonarne I stopnia  
Ekobiznes

I rok

 
Finanse i rachunkowość I rok

★ Podatki i rachunkowość w małym i średnim przedsiębiorstwie
★ Rachunkowość i sprawozdawczość
★ Analityk finansowy
★ Finansowe wsparcie biznesu
Studia niestacjonarne II stopnia
Finanse i rachunkowość

I rok

★ Doradztwo podatkowe
★ Controlling i rewizja finansowa
★ Finanse zrównoważone
★ FinTech
Logistyka I rok