Program wymiany bilateralnej Polska - Włochy

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych zachęca do wnioskowania do Programu wymiany bilateralnej pomiędzy Polską a Włochami.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków w ramach Programu wymiany bilateralnej pomiędzy Polską a Włochami. Założeniem naboru jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z obu krajów.

Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 20 000 złotych. Środki na projekty w ramach programu są dedykowane wydatkom związanym z podróżami oraz pobytem w kraju partnera, z wyłączeniem finansowania samych badań. 

Wnioski należy składać do 31 października 2018 r., do godziny 15.00 w systemie teleinformatycznym NAWA.

Szczegółowe informacje


Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej  
tel. 81 537 54 98 (58)  
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl,   
anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl, m.poludniuk@umcs.pl

    Aktualności