Nowe konkursy w ramach NPRH

Od 6 lutego 2015 r. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki działa w nowej formule, która jest efektem zmian, jakie były postulowane przez środowisko naukowe i nową Radę NPRH.

Najważniejszą zmianą w nowej formule Programu jest wprowadzenie trzech modułów, w ramach których można ubiegać się o finansowanie badań:

  • Tradycja – w ramach modułu wspierane będą projekty badawcze mające na celu badanie dziedzictwa kultury narodowej;
  • Rozwój – na badania innowacyjno-integracyjne;
  • Umiędzynarodowienie – wprowadzenie najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki do międzynarodowego obiegu naukowego.

Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego można zapoznać się z ogłoszeniami pierwszych konkursów w module Tradycja (konkurs Tradycja 1a oraz Tradycja 1b). Nabór wniosków składanych w systemie OSF będzie możliwy między 24 lutego a 23 marca.

Informacje o kolejnych naborach można śledzić na bieżąco na stronie internetowej Programu oraz Ministerstwa. Wszystkie informacje będą umieszczane również na stronie Uczelni.

Biuro ds. Badań Naukowych serdecznie zaprasza na indywidualne konsultacje wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki finansowe w wyżej wymienionych konkursach. Jednocześnie informujemy, że wszystkie składane przez Państwa wnioski powinny być zarejestrowane w Biurze ds. Badań Naukowych.

W razie jakichkolwiek pytań, bardzo prosimy o kontakt z pracownikami Zespołu ds. projektów badawczych krajowychmgr inż. Beatą Herbaczyńską-Stankevičmgr Joanną Górką i mgr Pawłem Mazurkiem.

tel. (81) 537 51 16
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl
Rektorat, p. 1320

    Aktualności

    Data dodania
    6 lutego 2015