NCN - nabór wniosków

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków w konkursach OPUS 13 i PRELUDIUM 13.

  • OPUS – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Konkurs nie zawiera ograniczeń dotyczących etapu kariery naukowej Kierownika lub Wykonawców projektu.
  • PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora (wnioski mogą składać także studenci, doktoranci).

Ze szczegółowymi informacjami na temat konkursów można zapoznać się na stronie NCN.

Nabór wniosków w wymienionych konkursach trwa do 16 czerwca 2017 r., ale ostatnim dniem na składanie wniosków przez UMCS jest 14 czerwca 2017 r. (zmiana związana jest z wprowadzonym dodatkowym dniem wolnym od pracy zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2017).     

Formularze wniosków w systemie OSF zostaną udostępnione wnioskodawcom w późniejszym terminie.

Szczegółowych informacji o konkursach udzielają również pracownicy Zespołu ds. projektów badawczych krajowychmgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevičmgr Joanna Górka i mgr inż. Paweł Mazurek

tel. (81) 537 51 16
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl
Rektorat, pokój 1302 i 1303

    Aktualności

    Data dodania
    30 marca 2017