MINIATURA na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

29 sierpnia Narodowe Centrum Nauki opublikowało kolejną listę laureatów w konkursie MINIATURA 1.

Tym razem wśród laureatów znalazła się Pani dr Anna Orłowska, która będzie realizowała działanie pn. Środowiska sedymentacyjne plejstoceńskich glacigenicznych osadów akumulacji szczelinowej we wschodniej Polsce - badania pilotażowe.

Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do zapoznania się z pełną listą laureatów na stronie NCN.


MINIATURA 1 to konkurs na finansowanie pojedynczych działań naukowych. Osoby starające się o finansowanie muszą spełniać następujące warunki:

  • uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;
  • nie mają doświadczenia w realizacji projektów badawczych oraz nie były laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
  • są zatrudnione na umowę o pracę w jednostce wnioskującej.

Na realizację maksymalnie 12-miesięcznego działania będzie można uzyskać od 5 000 do 50 000 zł (bez możliwości finansowania wynagrodzeń, stypendiów, zakupu, modernizacji i wytworzenia aparatury i oprogramowania; koszty pośrednie nie więcej niż 10% kosztów bezpośrednich).

Ze szczegółowymi informacjami o MINIATURZE 1 można zapoznać się na stronie NCN pod adresem: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura1. Do końca grudnia br. trwa nabór ciągły w konkursie. Zapraszamy do składanie wniosków na realizację działań i konsultowania pomysłów z pracownikami Biura ds. Badań Naukowych.


Biuro ds. Badań Naukowych:
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl
Beata Herbaczyńska-Stankevič, Paweł Mazurek 
Pokój 1303, tel. 81 537 51 22
Joanna Górka, Monika Kwiecień
Pokój 1302, tel. 81 537 51 16

    Aktualności

    Data dodania
    31 sierpnia 2017