Komunikat ws. rachunków do umów zleceń

W związku ze zmianą przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej w 2017 roku przy umowach zlecenia (Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych ustaw z dnia 22 lipca 2016 roku – Dz.U. poz. 1265) i Zarządzeniem nr 17/2016 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu od 24.12.2016 r. do 01.01.2017 r. , Centrum Kadrowo-Płacowe, Biuro Płac zwraca się do Państwa Dziekanów i Kierowników Jednostek Organizacyjnych z uprzejmą prośbą o przesłanie do dnia 20 grudnia 2016 r. rachunków do zawartych umów zleceń w celu dokonania płatności za wykonaną pracę w 2016 roku.

Jednocześnie informujemy, że w 2017 r. na podstawie ww. ustawy dla umów zleceń będzie obowiązywała minimalna stawka godzinowa w wysokości 13 zł. Do każdego rachunku zleceniobiorca będzie miał obowiązek dołączyć zaakceptowane przez Państwa zestawienie liczby przepracowanych godzin.

DYREKTOR
Centrum Kadrowo-Płacowego UMCS
mgr Agnieszka Krukowska

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    8 grudnia 2016