Komunikat Rektora z dn. 16.10.2020 r.

Lublin, dn. 16 X 2020 r.

Komunikat

W związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19, od dnia 19 października 2020 roku na czas obowiązywania w Lublinie czerwonej strefy wprowadzam możliwość rotacyjnej organizacji pracy w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (z wyłączeniem pracowników obsługi z uwagi na charakter ich pracy).

Organizacja pracy rotacyjnej powinna polegać na utworzeniu zespołów o stałym składzie i ograniczonej liczbie kontaktujących się ze sobą bezpośrednio pracowników przy zastosowaniu regulacji zawartych w Zarządzeniu Rektora Nr 103/2020 w sprawie zasad i trybu wykonywania pracy zdalnej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w połączeniu pracy stacjonarnej.

Pracownicy w zespole wykonujący pracę w formie zdalnej, jak i stacjonarnej wykonują ją w ustalonych godzinach pracy i zgodnie z bieżącą realizacją zadań przekazywaną przez bezpośredniego przełożonego.

Decyzję o podziale pracowników na zespoły, o których mowa w komunikacie, podejmuje:

  • na wydziałach dziekan;
  • w jednostkach ogólnouczelnianych dyrektor;
  • w administracji centralnej Kanclerz lub prorektor.

Rektor UMCS
prof. dr hab. Radosław Dobrowolski

    Aktualności

    Data dodania
    16 października 2020