Komunikat dot. szczepień przeciw COVID-19 nauczycieli akademickich drugą dawką

W związku ze szczepieniami przeciw COVID-19 nauczycieli akademickich zawiadamiamy, iż pracownicy podczas pierwszej wizyty otrzymali pisemną informację o dacie szczepienia drugą dawką.

Do punktu szczepień przy ul. Langiewicza pracownicy powinni zgłaszać się w wyznaczonych terminach (na podstawie otrzymanej karty szczepienia drugą dawką) o godzinie odpowiadającej pierwszej wizycie. W przypadku zmiany terminu szczepienia pracownicy będą informowani w wiadomości sms przez punkt szczepień.

Punkt szczepień PSK4 przy ul. Jaczewskiego od dnia 30 kwietnia lub od dnia 4 maja 2021 r. będzie powiadamiał, wysyłając informacje sms do pracowników UMCS o terminie (data i godzina) drugiej dawki szczepionki, która będzie podawana od 11 maja 2021 r. Wobec powyższego nauczyciele akademiccy powinni zarezerwować czas w wyznaczonym w przesłanej wiadomości terminie w celu udania się do punktu szczepień.

W przypadku zmiany organizacji szczepień drugą dawką będą Państwo niezwłocznie o tym informowani.

Prorektor ds. Ogólnych
dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    26 kwietnia 2021