Komunikat dla pracowników niebędących nauczycielami - rozeznanie dot. zainteresowania szczepieniami przeciwko COVID-19

Szanowni Państwo,

w związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozpowszechniania się COVID-19 Władze Uczelni czynią starania o włączenie do programu szczepień pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

W tym celu zainteresowanych pracowników proszę o dostarczenie do Centrum Kadrowo-Płacowego wypełnionego wzoru załączonego oświadczenia do dnia 15 kwietnia 2021 r.

Jednocześnie informuję, że złożenie takiego oświadczenia nie jest rejestracją na szczepienia, a jedynie - na tę chwilę - rozeznaniem liczby pracowników zainteresowanych szczepieniem organizowanym za pośrednictwem Uczelni.

Informuję, że złożenie przez Państwa oświadczenia w Uczelni nie wyklucza indywidualnej rejestracji zgodnie z wytycznymi organów władzy państwowej i szczepieniem w punkcie szczepień wskazanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W celu usprawnienia całego procesu bardzo proszę wszystkich Dziekanów, Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych, jako bezpośrednich przełożonych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, o umożliwienie zapoznania się z oświadczeniem i jak najszybsze jego dostarczenie do Centrum Kadrowo-Płacowego UMCS.

Z poważaniem
Rektor UMCS
prof. dr hab. Radosław Dobrowolski

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    12 kwietnia 2021