Jubileusz 70-lecia UMCS - list JM Rektora

List z podziękowaniami JM Rektora UMCS za zaangażowanie w przygotowanie obchodów jubileuszu 70-lecia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i zaproszenie na koncert „Idą, idą święta...”

Szanowni Państwo,

miniony rok akademicki 2013/2014 był szczególnym czasem w życiu społeczności naszej Uczelni - obfitował w wiele wydarzeń związanych z 70-leciem istnienia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim Pracownikom i wyrazić uznanie za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie obchodów jubileuszu UMCS.

Ten niezwykle ważny dla naszej społeczności akademickiej czas stał się okazją do wspomnień i refleksji nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością Uczelni, nad osiągnięciami naukowymi, dydaktycznymi, kulturalnymi oraz sportowymi naszej Alma Mater, a także do wyznaczania nowych celów. Wierzę też, że wszystkie podjęte przez nas działania przyczyniają się do jeszcze lepszej promocji Uniwersytetu i umocnienia jego pozytywnego wizerunku i pozycji w regionie, kraju oraz za granicą.

Życzę Państwu wiele sukcesów i satysfakcji w pracy zawodowej i powodzenia w życiu osobistym. Jednocześnie pragnę zaprosić Państwa na koncert „Idą, idą święta...”, który odbędzie się w ACK UMCS „Chatka Żaka” 16 grudnia 2014 r. o godz. 18. Wystąpią: Chór Akademicki im. J. Czerwińskiej pod dyr. Urszuli Bobryk i Izabeli Urban, a także Natalia Wilk, Tomasz Momot i Piotr Selim. Wyrażam nadzieję na Państwa liczny udział.

Z wyrazami szacunku

 

 
Prof. dr hab. Stanisław Michałowski
Rektor UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    9 grudnia 2014