Fulbright Slavic Award - nabór

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych do ubiegania się o stypendium Fulbright Slavic Award (FSA) na rok akademicki 2020-2021. FSA umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z trzech amerykańskich uniwersytetów współpracujących z Komisją.

Konkurs jest skierowany do pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych ze stopniem minimum doktora, zatrudnionych w polskich jednostkach badawczych, którzy specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej lub badają relacje Polski z Unią Europejską.

Stypendium, trwające 3 lub 4 miesiące, umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z trzech poniższych uniwersytetów w USA:

University of Washington, Seattle, Department of Slavic Languages and Literatures – wyjazd na 3 miesiące: kurs o tematyce literaturoznawczej, filmoznawczej lub kulturoznawczej, w perspektywie historycznej, społecznej lub politycznej, skoncentrowane wokół kultury polskiej;

University of Illinois, Chicago, School of Literatures, Cultural Studies, and Linguistics – wyjazd na 4 miesiące: kursy o tematyce kulturoznawczej z obszaru gender studies lub filmoznawczej/medioznawczej w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej.

Ohio State University, Department of Slavic and East European Languages and Cultures – wyjazd na 4 miesiące: kurs dotyczący polskiej kultury i polityki w kontekście europejskim, prezentujący relacje Polski z Unią Europejską z perspektywy stosunków międzynarodowych, ekonomii, polityki, tożsamości i historii. Proponowana tematyka może dotyczyć również polityki mediów społecznościowych oraz studiów nad diasporą.

Wniosek o stypendium należy złożyć w formie elektronicznej  korzystając z formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://fulbright.edu.pl/slavic/ do 10 stycznia 2020 r.


Centrum Współpracy Międzynarodowej
Rektorat, pokój 1207
tel. 81 537 54-98, 54-58
e-mail: cwm@umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    19 grudnia 2019