CEEPUS III - nowa oferta Sieci Akademickich 2021/2022

Centrum Współpracy Międzynarodowej UMCS zaprasza do zapoznania się z aktualną ofertą stypendialną w ramach realizacji Programu CEEPUS NAWA. Program umożliwia przystąpienie szkół wyższych do Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej CEEPUS III w roku akademickim 2021/2022. Krajami członkowskimi Programu CEEPUS są: Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo - Uniwersytet w Prisztinie.

Podstawowym celem Porozumienia Central European Exchange Program for University Studies jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Stypendia CEEPUS są przyznawane studentom na studia/staże oraz na praktyki zawodowe w ww. krajach, a nauczycielom akademickim – na działania wzmacniające środkowoeuropejski charakter uniwersyteckich programów nauczania.

Szczegółowe informacje dotyczące aplikowania o utworzenie sieci akademickich w ramach CEEPUS III zawiera skrócony opis aplikowania: Oferta Sieci Akademickie 2021/2022 oraz  Przewodnik dla Wnioskodawców

Aktualne wzory listów intencyjnych dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronie internetowej www.ceepus.info do danej sieci akademickiej.

Zaakceptowane zostaną sieci akademickie, które:

  • będą zarejestrowane w systemie CEEPUS III do dnia 15 stycznia 2021;
  • prześlą oryginały aplikacji do Polskiego Biura CEEPUS do dnia 31 stycznia 2021.

Termin składania wniosków o realizację sieci akademickich w roku 2021/2022 upływa w dniu 15 stycznia 2021 roku, a wnioski powinny być składane poprzez stronę internetową www.ceepus.info. Szczegóły dotyczące aplikacji dostępne są w zakładce FAQ na stronie głównej Programu.

Wszelkie procedury, informacje i zasady aplikowania znaleźć można na stronie www.ceepus.info.

Szczegółowych informacji dla wnioskodawców udziala Polskie Biuro CEEPUS, e-mail: ceepus@nawa.gov.pltelefon: 22-390-35-12

Źródło: nawa.gov.pl


Centrum Współpracy Międzynarodowej
Rektorat, pokój 1207
tel. 81 537 53-86, 54-98, 54-58
e-mail: cwm@umcs.pl
facebook: @cwmUMCS 
www.projektybadawcze.umcs.pl/miedzynarodowe 

    Aktualności

    Data dodania
    3 grudnia 2020