Campus France Pologne - stypendia badawcze we Francji

Centrum Współpracy Międzynarodowej UMCS uprzejmie informuje o trwającym naborze na program stypendialny na pobyt badawczy we Francji, organizowanym przez Campus France Pologne.

Oferta skierowana jest do naukowców niebędących obywatelami Francji, ze stopniem doktora, pracujących w polskiej instytucji badawczej. Priorytetowe będą wnioski naukowców, którzy dopiero rozpoczynają współpracę polsko-francuską i/lub naukowców, którzy uzyskali stopień doktora mniej niż 10 lat temu.

Finansowanie obejmie pobyt badawczy od 1 do 3 miesięcy, dodatkowo wizyta badawcza musi odbyć się między 01/01/2021 a 31/12/2021.

Wysokość stypendium to 1704 € na każdy miesiąc pobytu we Francji.

Termin składania wniosków: 23/10/2020 o godz. 12.00

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej i regulamin konkursu dostępne są na stronie Campus France Pologne.

Żródło: CFP


Centrum Współpracy Międzynarodowej
Rektorat, pokój 1207
tel. 81 537 53-86, 54-98, 54-58
e-mail: cwm@umcs.pl
Facebook: @cwmUMCS

    Aktualności

    Data dodania
    23 września 2020