Biblioteka WE

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5                                        
20-031 Lublin
tel. 081 537 53 68

biblioteka.we@umcs.pl

Biblioteka Główna UMCS:  related

Godziny pracy Biblioteki Wydziału Ekonomicznego:  

Poniedziałek - czwartek: 8-19
piątek: 8-16
Sobota: 9:30-14:30
 W miesiącach lipiec-wrzesień biblioteka pracuje w godzinach: pn.-pt. 8.00-14.30.

Kierownik Biblioteki Wydziału Ekonomicznego:

mgr Piotr Sękowski
piotr.sekowski@poczta.umcs.lublin.pl

 

Uwaga! Pracownicy i studenci UMCS mają dostęp do licencjonowanych zasobów elektronicznych z dowolnych komputerów poza siecią UMCS. Warunkiem połączenia jest posiadanie ważnego konta bibliotecznego. Przy logowaniu należy wpisać nr karty bibliotecznej oraz hasło (zwykle jest to PESEL). Połączenie z sieci UMCS nie wymaga logowania!

Bazy Ekonomiczne:

1. EMIS - udostępnia informacje ekonomiczne, finansowe i polityczne dotyczące Polski, Europy i Świata.

2. OECDiLibrary - biblioteka online oferująca dostęp do wszystkich elektronicznych publikacji (książek, baz danych, periodyków) OECD (Organisation for Economical Cooperation and Development - Organizacja Wspólnoty Gospodarczej i Rozwoju); język bazy: angielski, francuski.

3. Passport - światowa baza danych statystycznych i marketingowych dostarczająca biznesowej i statystycznej informacji o krajach, rynkach, firmach i konsumentach. Zawiera dane o ponad 330 produktach rynkowych z 52 krajów, analizy trendów w wydatkach konsumentów, pełne teksty ponad 4500 raportów rynkowych, jak również informacje o ponad 3000 firm produkujących dobra konsumpcyjne wraz z danymi o udziałach w rynku najważniejszych marek.

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do zasobów elektronicznych przejdź do strony:

http://www.umcs.pl/pl/zasoby-elektroniczne.htm

 

Zasady pracy w Bibliotece Wydziału Ekonomicznego:  

  • W bibliotece może przebywać jednocześnie 24 czytelników

                -  15 osób w czytelni głównej

                -   9 osób w czytelni cichej (w tym 3 przy stanowiskach komputerowych)

  • Udostępnione będą 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu na terenie czytelni cichej po wcześniejszym zdezynfekowaniu rąk,
  • Z alecamy przychodzenie z własnymi laptopami, tabletami i innymi urządzeniami z bezpośrednim dostępem do Internetu.

Na terenie czytelni użytkownicy zobowiązani są do: 

 

- używania maseczek ochronnych,

- dezynfekcji rąk,

- odkładania wykorzystanych materiałów na specjalnie wyznaczony wózek.  

Czytelnik, jeśli chce skorzystać z księgozbioru podręcznego lub księgozbioru występującego w elektronicznym katalogu bibliotecznym z lokalizacją danej biblioteki specjalistycznej (np. EK50811), powinien przyjść do Biblioteki z przygotowaną na piśmie informacją:

  • Dla książek:

- Autor:

- Tytuł:

- Sygnatura dziedzinowa:

 

  • Dla czasopism :

- Tytuł czasopisma:

- Rok wydania:

- Tom/Numer:

Księgozbiór używany przez czytelników na terenie czytelni podlega 1-dniowej kwarantannie.