Badanie dotyczące wpływu warunków mieszkaniowych na zadowolenie pracowników i wydajność pracy podczas pandemii

Pandemia COVID-19 przestawiła większość procesów na tryb zdalny, zmuszając miliony pracowników do wykorzystywania swoich domów i mieszkań jako miejsc pracy. Jednak charakterystyka zabudowy mieszkaniowej różni się znacząco do obiektów biurowych, pod względem aspektów lokalizacyjnych, społecznych, kulturowych i technologicznych. Różnice te mogą mieć wpływ na wydajność i satysfakcję pracowników, zatem należy je zidentyfikować, zmierzyć i zbadać.

Niniejsze badanie ma na celu określenie wpływu warunków mieszkaniowych na zadowolenie pracowników i wydajność pracy podczas pandemii COVID-19. Jest ono prowadzone przez międzynarodowy zespół badawczy (z udziałem pracowników Wydziału Ekonomicznego UMCS) w krajach euroazjatyckich, z wykorzystaniem ankiety internetowej. Ocena empiryczna, oparta na modelu równań strukturalnych (SEM), zostanie wykorzystana do określenia powiązań między zdrowiem pracowników, bezpieczeństwem i komfortem obiektów mieszkaniowych, a wydajnością i satysfakcją z pracy.

Formularz ankiety dostępny jest w języku angielskim pod adresem: https://nukz.qualtrics.com. Wypełnienie ankiety zajmie około 5 minut.

Pytania ankietowe zostały zatwierdzone przez Komisję Etyki Badań Naukowych (Institutional Research Ethics Committee), udział w badaniu jest dobrowolny. Żadne informacje pozwalające na zidentyfikowanie respondenta nie będą przechowywane ani przetwarzane. Zebrane dane będą dostępne tylko dla członków grupy badawczej. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kierowanie ich do lidera zespołu badawczego - dr Ferhat Karaca, e-mail ferhat.karaca@nu.edu.kz.

W imieniu członków zespołu badawczego dziękujemy za wzięcie udziału w badaniu.

    Aktualności

    Data dodania
    22 października 2021