III Dzień Jakości Kształcenia

W imieniu prof. dr hab. Doroty Kołodyńskiej - Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UMCS serdecznie zapraszamy na trzecią konferencję w ramach Dnia Jakości Kształcenia, która odbędzie się w dniu 13 czerwca br. w murach naszego Wydziału pod hasłem "Nowoczesne metody kształcenia"!

Główną ideą spotkania jest wymiana dobrych praktyk poprzez udział w wykładach i dyskusjach, które pozwolą na dzielenie się doświadczeniami i ciekawymi inicjatywami z zakresu poruszanej tematyki.

W trakcie konferencji, zostaną wręczone wyróżnienia homo didacticus – dla nauczycieli akademickich, najlepiej ocenionych przez studentów w semestrze zimowym 2022/2023. Równolegle do konferencji odbędą się warsztaty adresowane do nauczycieli akademickich UMCS, które pozwolą na podniesienie kompetencji dydaktycznych.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy w szczególności Dziekanów, Prodziekanów, przedstawicieli wydziałowych zespołów ds. jakości kształcenia, zespołów programowych, pracowników administracyjnych odpowiedzialnych za jakość kształcenia, studentów, doktorantów i inne zainteresowane osoby.


Termin: 13 czerwca 2023 r., godz. 9:00-15:30

Miejsce: Aula A.1.16, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS (ul. Głęboka 45, Lublin)


Szczegółowy program III Dnia Jakości Kształcenia znajduje się w załączeniu. Ze względu na limity miejsc w salach, na wszystkie wydarzenia, również na konferencję obowiązują zapisy, przy pomocy poniższych formularzy. Zapisy trwają do 21 maja 2023 r.


Szczegółowych informacji udziela Biuro ds. Analiz Jakości Kształcenia CKiOS.

PROGRAM

    Aktualności

    Data dodania
    8 czerwca 2023