Debata oksfordzka w dydaktyce. Czy to ma sens? - warsztat - 13 czerwca 2023 r. - godz.13:30

Formularz zgłoszeniowy na warsztat "Debata oksfordzka w dydaktyce. Czy to ma sens?" organizowany podczas III Dnia Jakości w UMCS w dniu 13 czerwca 2023 r.

Termin zgłoszeń już minął. Prosimy o kontakt z Biurem ds. Analiz Jakości Kształcenia - tel. 537-55-05