Innowacyjne metody dydaktyczne w procesie dydaktycznym - warsztat - 13 czerwca 2023 r. - godz.14:00

Formularz zgłoszeniowy na warsztat "Innowacyjne metody dydaktyczne w procesie dydaktycznym (na przykładzie gry symulacyjnej, drzewka decyzyjnego, WebQuest)" organizowany podczas III Dnia Jakości w UMCS w dniu 13 czerwca 2023 r.

Przepraszamy, ale limit zgłoszeń został już wyczerpany. W sprawie listy rezerwowej prosimy o wiadomość na adres e-mail: sjk@mail.umcs.pl