Zmarła Ś.P. dr Luba Matraszek

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 14 stycznia 2022 roku zmarła

dr Luba Matraszek.

Urodziła się 15 stycznia 1941 r. w miejscowości Gubacha.

Studia prawnicze ukończyła w 1965 r. na Wydziale Prawa UMCS.

Stopień doktora uzyskała w 1973 r.

Związana zawodowo z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w latach 1965-2006, na którym pracowała na Wydziale Ekonomicznym.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi w 1986 r.

Członek Rady Państwowego Muzeum na Majdanku.

Wieloletnia Przewodnicząca Oddziału Lubelskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce.

Odeszła ceniona Osoba, odgrywająca ważną rolę w rozwijaniu i popularyzowaniu kultury żydowskiej zarówno wśród Żydów, jak i Polaków.

W osobie Pani Doktor żegnamy wykładowcę akademickiego, Osobę wielce zasłużoną dla Wydziału Ekonomicznego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 20 stycznia 2022 r. o godz. 13.00 na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Walecznych w Lublinie.

Modlitwy odprawi Naczelny Rabin Rzeczypospolitej Polskiej Michael Schudrich.  

Kolegium Dziekańskie, Pracownicy i Społeczność Akademicka

Wydziału Ekonomicznego UMCS

 

    Aktualności

    Data dodania
    19 stycznia 2022