Zmarł śp. dr hab. Józef Marek Grabowiecki, prof. UMCS

Dziekan i Kolegium Dziekańskie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z głębokim żalem zawiadamiają, że zmarł dr hab. Józef Marek Grabowiecki, prof. UMCS.

Dr hab. Józef Marek Grabowiecki, prof. UMCS był wieloletnim wykładowcą Wydziału Ekonomicznego UMCS.

Prof. Marek Grabowiecki pracował na Wydziale Ekonomicznym UMCS w latach 1966 2007, tu się doktoryzował i tu również uzyskał habilitację. W czasie swej ponad 40-letniej pracy na Wydziale Ekonomicznym UMCS pełnił m.in. funkcję Dyrektora Instytutu Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego oraz Kierownika Zakładu Nauk o Pracy. Promotor doktoratu i ponad 300 magistrów.

Cześć Jego Pamięci!

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 29.09 (wtorek) o 12:00 na Cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

    Aktualności

    Data dodania
    25 września 2020